קבלת העתק צווים שניתנו על ידי הרשם לענייני ירושה

 
|02/10/2017 |

​ניתן לקבל בלשכות הרשם לענייני ירושה ברחבי הארץ בשעות קבלת הקהל העתק של כל צו ירושה ו/או צו קיום צוואה שניתן ע"י כל רשם לענייני ירושה, וזאת ללא קשר למחוז בו ניתן הצו.

​לדוגמא ניתן לקבל בלשכת הרשם לענייני ירושה במחוז ת"א והמרכז, העתק של צו שניתן ע"י הרשם לענייני ירושה במחוז ב"ש.