דוח סיכום פעילות האגף לשנת 2011

 
|23/10/2012 |

​האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי פירסם את דוח סיכום פעילות האגף לשנת 2011.

הדו"ח כולל סקירה כללית של האגף על תפקידיו השונים - האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והרשם לענייני ירושה.