גלובס - בית המשפט הורה על מינוי מפרק זמני לחברת טאו תשואות