קבלת הסדר החוב בחברת אלביט הדמיה - לקט עיתונות

 
|13/08/2013 |

​להלן לקט עיתונות - הודעת כונס הנכסים הרשמי בעניין קבלת מתווה הסדר החוב בחברת אלביט הדמיה

 
זאת משום שגיבשו את ההסדר יחד עם החברה ושיחזיקו במניות אלביט הדמיה לאחר השלמתו. הכנ"ר תומך גם במקרה זה בעמדת החברה לפיה לא מדובר בניגוד עניינים המחייב ספירה נפרדת של קולות הקרנות הזרות. "הכנ"ר סבור עתה, כפי שסבר וטען בדיון שמיום 1.7.13, כי בנסיבות העניין אין לראות את הקרנות הזרות כבעלות השליטה העתידיות בחברה - לצורך תשלום "פרמיית שליטה" בגין כך, כבר עתה, וממילא, לצורך סיווגן לאסיפה נפרדת", נאמר בהודעת הכנ"ר. הכנ"ר אף דוחה את עמדת המתנגדים לסעיף בהסדר הפוטר את כל נושאי המשרה מתביעות עתידיות.
 
‎‎יותר משבועיים חלפו מאז הצביעו מחזיקי האג"ח של אלביט הדמיה על הסדר החוב בחברה, ותוצאות אין, בשל המחלוקת לגבי אופן ספירות הקולות. מדובר באחד מהסדרי החוב הגדולים שידע השוק המקומי, בו צפויים מחזיקי האג"ח של החברה בשליטת מוטי זיסר לספוג תספורת של למעלה מ-50%, על חוב מתואם של כ-2.5 מיליארד שקל. ‏‏‏היום (ב') קבע הכנ"ר כי הוא מאמץ את עמדת החברה לפיה אושר ההסדר שהציעה, ברוב של 82%, על פני מתווה הנציגות שזכה לתמיכת כ-33% בלבד ממחזיקי האג"ח.
"בנסיבות בהן מדובר בחברה פעילה, בעלת נכסים הדורשים ניהול שוטף, והמצויה בהליכי הסדר ממושכים, ושעה שהדירקטורים ונושאי המשרה נשארו בתפקידיהם במהלך הליכי הסדר אלה וסייעו בגיבושם תוך המשך הפעלת החברה, וכן לנוכח העובדה כי בעל השליטה מוטי זיסר הוחרג מהיקפו של הפטור, אין מקום להתערב בהתנייתו, הואיל ומתקיים איזון סביר בין הרכיבים השונים של תרומה לחברה שבהסדר. זאת, תוך מתן פתח לניהול תביעות אפשריות כנגד הגורם המרכזי והמהותי בה - בעל השליטה", כך כותבים עוה"ד רוני הירשנזון והדר נאות, באי כוח הכנ"ר בפרשת אלביט הדמיה החייבת 2.4 מיליארד שקל