עמדת הכונס הרשמי בעניין IDB

 
|31/07/2013 |

​הסדר שיש להביא בפני מחזיקי האג"ח וניגוד עניינים בהצבעות.
להלן עמדת הכונס הרשמי במשרד המשפטים, פרופ' דוד האן, כפי שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין אי די בי על ידי עו"ד הדר נאות ועו"ד אורי ולרשטיין.

העמדה עוסקת בהסדר שיש להביא בפני מחזיקי האג"ח ובפסילת המחזיקים מלהצביע עקב ניגוד עניינים.