מינוי עו"ד ד"ר איתי הס לתפקיד היועץ המשפטי של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

 
|25/12/2012 |

​עו"ד ד"ר איתי הס התמנה לתפקיד היועץ המשפטי של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.


בעברו שימש ד"ר הס כפרקליט הכונס הרשמי במחוז ירושלים.

לפני כעשור הקים ד"ר הס משרד עו"ד עצמאי העוסק בתחום המשפט המסחרי, בדגש על דיני חדלות הפירעון ודיני תאגידים. 

לד"ר הס נסיון עשיר בייעוץ משפטי עסקי- כלכלי לחברות מן השוק הפרטי ונסיון רב כ"מנהל מיוחד" מטעם הכונס הרשמי.

בנוסף ייצג ד"ר הס את רשות ניירות ערך בעניינים הנוגעים לדיני חדלות הפרעון.

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, פרופ' דוד האן, בירך על המינוי וציין כי ד"ר הס מצטרף להנהלת האגף בתקופה שבה עומד האגף בפני אתגרים משמעותיים.

היכרותו ונסיונו הרב של ד"ר הס בפרקטיקה המשפטית בשוק הפרטי והבנתו את מקומו של המגזר הציבורי כנותן שירות למגזר הפרטי מחד גיסא וכמפקח על בעלי התפקיד השונים במגזר הפרטי מאידך גיסא, יוסיפו נדבך חשוב בתנופה האיכותית והמקצועית של עבודת האגף.