משרד המשפטים כינס דיון שולחן עגול לקראת עדכון מדיניות הכונס הרשמי בהליך פשיטת הרגל

 
|27/09/2012 |

​לקראת עדכון מדיניות הכונס הרשמי בהליך פשיטת הרגל בחודשים הקרובים, כינס משרד המשפטים דיון שולחן עגול בהשתתפות נציגי לשכת עורכי הדין, איגוד הבנקים, המרכז לשלטון מקומי, ארגונים חברתיים ומחלקת יעוץ וחקיקה (כלכלי- פיסקאלי) במשרד המשפטים.


​מטרת הדיון הייתה להציג בפני המשתתפים את התפיסות המרכזיות העומדות בבסיס המדיניות החדשה ולשמוע בצורה מסודרת את ההתייחסות המקצועית של הגורמים המרכזיים הנוגעים בהליך פשיטת הרגל למדיניות המוצעת.

בין הנושאים המרכזיים שנידונו היו: קציבת לוחות זמנים לתפקוד הכונס הרשמי והפועלים מטעמו בקידום הליכי פשיטת הרגל, ייעול פעולות החקירה הנדרשות בהליך, מידת המעורבות הראויה מצד הנושים בקידום ההליך, שיפור השירות מצד המערכת המשפטית בכללותה בהליכי פשיטת הרגל והנגשת מקורות מידע שונים ביחס לרכושו של החייב והכנסותיו לצוות הכונס הרשמי ולפועלים מטעמו.

הוסכם בין המשתתפים בדיון כי ראוי להבחין בין חייבים אשר איתרע מזלם ונקלעו לחדלות פירעון לבין חייבים המנסים להשתמט מתשלום חובותיהם.

הגישה המסתמנת היא לסייע בידי החייבים מן הסוג הראשון להסדיר את חובותיהם ובסופו של הליך אף לתת בידיהם צו הפטר. לעומת זאת, לגבי החייבים מן הסוג השני, יש לנהוג בחומרה ולנקוט בהליכי אכיפה חריפים כנגדם, לרבות אכיפה פלילית.

כמו כן, מחלקת יעוץ וחקיקה (כלכלי- פיסקאלי) הבהירה למשתתפים כי בימים אלו המחלקה שוקדת על תיקוני חקיקה בתחום חדלות הפירעון וחקיקה זו צפויה להוביל לשינויים נוספים בתחום פשיטת הרגל.

בסיכום הדיון, ציין הכונס הרשמי כי ההתייחסויות השונות שהועלו במהלך היום יילמדו בקפידה ולאחר מכן, יגובשו הנחיותיו ליישום המדיניות החדשה.

לדברי ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל משרד המשפטים: "אחד האינטרסים החשובים ביותר שאנו רואים לנגד עינינו הוא השירות לציבור. מטרת הדיון היא לשלב בין ערכים- זכויות החייבים מחד גיסא וזכויות הנושים מאידך גיסא. המדינה צריכה לתת שירות לציבור המאזן בין ערכים אלו".

לדברי פרופ' דוד האן, הכונס הרשמי במשרד המשפטים: "הליך פשיטת הרגל מתנהל כיום בצורה שאיננה משביעת רצון. הגורמים המעורבים אינם מגלים פעילות של ממש בהליך והוא נמשך זמן רב מידי בחוסר מעש. לפיכך, הרפורמה המוצעת מבקשת לבנות לוחות זמנים לביצוע פעולות בהליך לתועלת החייבים והנושים כאחד".

עיקרי השינוי המוצע:

ההליך כיום                                                             
המתווה המעודכן
אין פרק זמן מוגדר לחקירות ולבדיקת תביעות חוב
חקירות ובדיקת תביעות חוב יתקיימו בתוך שנה וחצי
אין פרק זמן מובנה להתמשכות ההליך
תוכנית הפירעון תקצוב מראש את משך הפירעון על ידי החייב
 
במשך ההליך לחייב אין אופק להשתחררות מן ההליך
החייב יידע מראש מהו הזמן ומהם התנאים שבתומם הוא ייצא מן ההליך
הסתרת נכסים לפני כניסה לפשיטת רגל מונעת מן החייב לקבל הפטר
הסתרת נכסים לפני כניסה לפשיטת רגל מונעת מן החייב לקבל הפטר
האכיפה כנגד החייב מתמקדת באכיפה אזרחית                                   
הסתרת מידע או רכוש מן הכונס הרשמי או מבעל התפקיד תוביל להליכי אכיפה כנגד החייב, לרבות אכיפה פלילית