אישור בית המשפט להגשת תביעה ע"י הכונס הרשמי כמפרק חברת חפציבה חופים בע"מ

 
|28/02/2013 |

בית המשפט המחוזי אישר לכונס הרשמי בתפקידו כמפרק חברת חפציבה חופים בע"מ, הגשת תביעה כנגד דירקטורים בחברה וגופים קשורים נוספים.

בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט צבן) אישר ביום 28.2.2013  את בקשת הכונס הרשמי, פרופ' דוד האן, בתפקידו כמפרקה של חברת חפציבה חופים בע"מ, באמצעות המנהל המיוחד מטעמו, עו"ד יצחק מולכו, להתיר לו להגיש תביעה לסעד הצהרתי ותביעה כספית כנגד דירקטורים בחברה, משרד רואי-החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, אשר שימשו כרואי החשבון של החברה וכנגד בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק איגוד לישראל בע"מ, אשר ניהלו את חשבונות הבנק של החברה ערב כניסתה לפירוק.

בדיון נכחו ב"כ הכונס הרשמי, עו"ד ציפי סולומון - דרמר, ב"כ המנהל המיוחד עו"ד יעקב מלצר וב"כ חברת אורורה.
במסגרת הבקשה נטען כי החל מתחילת חודש מרץ 2006 ועד לקריסת קבוצת חפציבה בתחילת אוגוסט 2007 הוצאו מחברת חפציבה חופים בע"מ, שלא כדין, כ- 45 מיליון ₪ מכספי ציבור המשקיעים שרכשו בהנפקה אגרות חוב של החברה. הכספים נמשכו לפי הוראתו של בעל השליטה בחופים, מר בועז יונה, המצוי היום בהליך פשיטת רגל, ללא אישורים נוספים כנדרש בדין.
הכספים הועברו מחשבונותיה של חברת חפציבה חופים בע"מ, לחברות אחרות בקבוצת חפציבה, שהיו בשליטת בועז ומרדכי יונה, אשר סבלו בשנת 2007 מקשיי נזילות ומהפסדים כבדים ונזקקו לכספים אלה לצורך המשך פעילותן.
חלק מהכספים הגיעו, על פי בדיקת רואה-חשבון מטעם המנהל המיוחד, לחברות פרטיות שהיו נתונות לשליטתם של מר בועז יונה ושל הדירקטורים בחברת חופים.

התביעה כנגד הדירקטורים החיצוניים מתמקדת בכך שהם ידעו על אודות פעולות העברת הכספים והסתרתן, נמנעו מלדווח על כך לדירקטוריון החברה ולפעול לעצירת העברת הכספים ובכך הפרו את חובתם כנושאי-משרה כלפי החברה.
התביעה כנגד רואי החשבון מתמקדת בכך שברשלנותם לא גילו פעולות אלה במסגרת ביקורת הדו"חות השנתיים ו/או במסגרת הסקירה של הדו"חות הרבעוניים וכפועל יוצא מכך לא התריעו עליהן.

אשר לאחריות הבנקים, נטען בבקשה כי פעולות העברת הכספים בוצעו כולן בחשבונות הבנק של החברה אצל הבנקים הנתבעים אשר שימשו גם כבנקים של החברות שאליהן הועברו הכספים. בבקשה נטען, בין היתר, שהבנקים אפשרו את הוצאת הכספים מחשבונות הבנק של חפציבה חופים, על פי הוראתם של בעלי השליטה בלבד, מבלי שקיבלו אישור מוסמך מן החברה לפעולות אלה, אף שידעו או היה עליהם לדעת שהכספים הוצאו במסגרת פעולות שבהן בועז יונה פעל בניגוד עניינים וכן שהכספים מוצאים מהחברה למטרותיו של בעל השליטה ושלא לטובת החברה.

 
בתחילת חודש פברואר השנה אישר בית המשפט את בקשת הכונס הרשמי והמנהל המיוחד מטעמו, להגשת תביעה דומה במסגרת הליך הפירוק של חברת ג'רוזלם גולד, חברה אחרת מקבוצת חברות חפציבה.