האפוטרופוס הכללי מוכר את השליטה בקבוצת הכדורסל הפועל ירושלים לקבוצת אלון תמורת 15 מיליון ש"ח

 
|04/07/2013 |

האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, כמנהל רכושו של מר גומא אגייאר, הגיע לסיכום על מכירת זכויותיו של מר גומא אגייאר בקבוצת הפועל ירושלים תמורת 15 מיליון ש"ח לקבוצת אנשי עסקים בראשות מר אורי אלון.

להסכם המכירה קדם הליך פומבי, בו הזמין האפוטרופוס הכללי הצעות לרכישת השליטה בקבוצה. בתום ההליך התברר כי המציעה היחידה היא קבוצת אלון. הקבוצה המציעה כוללת, מלבד מר אלון, את מר אייל חומסקי, סוכן השחקנים האמריקאי, מר ארן טלם, כוכב ה-NBA אמרה סטודמאייר ומר דיוויד קליינהנדלר. המציעים התחייבו להשקיע בקבוצה  סכום שלא יפחת מ- 15 מיליון ש"ח בפריסה על פני שלוש עונות הכדורסל הבאות. ככל שהמציעים ימכרו את זכויותיהם בקבוצה, מר אגייאר יהיה זכאי לחלק מן התמורה  כהחזר על הלוואה שנתן לקבוצת הפועל ירושלים.
 
בכך, דואג האפוטרופוס הכללי לייצג את עניינו של מר אגייאר, באשר הוא מזכה את מר אגייאר בחלק מן ההשבחה הכלכלית העתידית של הקבוצה ובד בבד מאפשר מבחינה ציבורית את המשך פעילותה של הפועל ירושלים כקבוצת כדורסל מובילה בליגה הישראלית ובליגה האירופית.
הסכם המכירה כפוף לקבלת אישור בית המשפט המחוזי בירושלים ולמימושה של זכות סירוב העומדת לטובת עמותת הפועל ירושלים. 
לדברי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, פרופ' דוד האן: "כמי שאמון על ענייניו של מר גומא אגייאר בישראל, אני מברך על השלמת העסקה בה נמכרות זכויות הניהול והשליטה בקבוצת הפועל ירושלים לקבוצת המשקיעים בראשות מר אלון. רצונו של מר אגייאר היה לראות את קבוצת הפועל ירושלים כקבוצה מובילה, בעלת יציבות כלכלית, המעורה בחיים הציבוריים של העיר ירושלים ומייצגת אותה באופן ספורטיבי מכובד. ההשקעה החדשה תאפשר את המשך מימוש רצונו של מר אגייאר".