ביטול אגרות והפחתת עלויות בעניינם של חסויים

 
|03/03/2014 |

שרת המשפטים חתמה על תיקון לתקנות האפוטרופוס הכללי שנועד להקל על החסויים ולהפחית את נטל התשלומים החל על אפוטרופוס שהתמנה לטפל ברכושו של חסוי. תיקון זה הוא פרי של שיתוף פעולה בין שרת המשפטים לאפוטרופוס הכללי.​

לפי התקנות עד כה, משעה שמתמנה אפוטרופוס עליו לשלם סכום של 437 ₪ בגין רישום במרשם שמתנהל אצל האפוטרופוס הכללי ובחלוף כחודש ממינויו עליו לשלם סך נוסף של 326 ₪ בגין בדיקת דו"ח המפרט את נכסי החסוי.
תשלומים אלו מהווים הכבדה כספית משמעותית דווקא על אוכלוסיית החסויים, חסרי האמצעים הכלכליים, הנתמכים פעמים רבות על ידי קצבות והנדרשים לשלם לקופת המדינה אגרות בשל עצם מינוי האפוטרופוס. יצוין, כי במקרים רבים מתמנה לתפקיד האפוטרופוס בן משפחה, אשר גם כך נאלץ בעל כורחו להתמודד עם אחריות כבדה מתוקף תפקידו החדש כאפוטרופוס ובנוסף לשלם תשלומים אלו לקופת המדינה מכספו של החסוי.

על פי הוראות התיקון יבוטל כליל התשלום הנדרש על סך של 437 ₪ בעד רישום מינוי האפוטרופוס במרשם. כמו כן, יתאפשר לחסויים לקבל פטור מהתשלום בגובה 326 ₪ הנדרש בעד בדיקת דו"ח המפרט את נכסי החסוי. הפטור האמור יינתן בשעה ששווי הכולל של הכספים השייכים לחסוי נמוך מ- 150,000 ש"ח, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר והכנסותיו של החסוי נמוכות משכר המינימום החודשי.

פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי: "אנחנו מברכים על תיקון התקנות והפחתת האגרות. אגף האפוטרופוס הכללי רואה לנגד עיניו את טובת החסויים ועושה את כל הניתן על מנת להקל את העלויות הכלכליות השוטפות המושתות על החסויים. בשנת העבודה הקרובה נפעל בצוותא עם כל הגורמים המקצועיים והציבוריים לשם הסדרת תחום הפיקוח על אפוטרופוסים להטבת מצבם של החסויים".