התנגדות הכונס הרשמי להארכת צו הקפאת ההליכים בעניינה של חברת טאו

 
|28/02/2013 |

הודעת הכונס הרשמי, פרופ' דוד האן, לבית המשפט המחוזי מרכז על התנגדותו להארכת צו הקפאת ההליכים בעניין חברת טאו.

בעמדה שהגיש ביום 27.2.13  לבית המשפט המחוזי מרכז, הכונס הרשמי, פרופ' דוד האן, מתנגד להארכת צו הקפאת ההליכים בעניינה של חברת טאו וסבור כי מן הראוי לדון ולהכריע בבקשת הפירוק התלויה ועומדת כנגד החברה.
 
בעמדה שהוגשה לבית המשפט הכונס הרשמי חיווה את דעתו ולפיה מתווה העקרונות להסדר עבור מחזיקי האג"ח של החברה לא זכה לרוב הדרוש באסיפות מחזיקי האג"ח. הכונס הרשמי ציין בתגובתו כי בזימון שפורסם לאסיפה על ידי נאמני מחזיקי האג"ח צוין מפורשות כי הרוב הנדרש לצורך קבלתה של החלטה, הינו רוב של 75% מהקולות המשתתפים בהצבעה בעוד שמדיווח הנאמנים לאג"ח אודות תוצאות האסיפה עלה כי הרוב שהתקבל באסיפות עומד על כ- 62% בלבד.
 
הכונס הרשמי בתגובתו הפנה את תשומת לבו של בית המשפט לעובדה שפעילותה של חברת סאני, חברה נוספת המצויה אף היא בבעלותו של מר אילן בן דב, בעל השליטה בחברת טאו, היא זו אשר מיועדת לשמש כמקור מרכזי לפירעון ולמתן ערך הן למחזיקי האג"ח של חברת סאני והן למחזיקי האג"ח של חברת טאו. הכונס הרשמי תוהה בתגובתו לגבי המתווה המוצע להסדר בחברת טאו, המבוסס על הזרמת פעילות של חברה אחרת של בעל השליטה, המצויה אף היא בקשיים ונזקקת להסדר חובות עם נושיה.
 
כמו כן, הכונס הרשמי סבור כי הסדר מעין זה עלול ליצור יריבות בין מחזיקי האג"ח הנושים בטאו ומחזיקי האג"ח הנושים בסאני, זאת מאחר שפוטנציאל הפירעון של כל אחת מן הקבוצות נסב על נכס זהה (פעילותה של סאני), כך שלכל קבוצה יש אינטרס לפעול להקטנת שיעור הפירעון של יריבתה על מנת לנסות ולהגדיל את שיעור פירעונה שלה.
 
על כן,  בשלב זה אין בפני מחזיקי האג"ח מידע מספיק לצורך גיבושה ונקיטתה של עמדה מושכלת על ידיהם ביחס להסדר המוצע להם לאישור.
 
בנוסף, הציע הכונס הרשמי בתגובתו, כי אם בית המשפט ימצא לנכון להאריך את הקפאת ההליכים, ראוי לבצע האחדה פרוצדוראלית של בחינת עניין סאני עם בחינת עניין טאו. לצורך כך, הציע הכנ"ר כי מן הראוי להסמיך את המומחה המתמנה בסאני לבחון באופן מקיף ומלא גם את כל המידע ופרטי ההסדר הנידונים בעניין טאו, לשם חיווי דעה מקיף ומלא עבור מחזיקי האג"חים ועבור בית המשפט.