בית המשפט המחוזי מרכז הורה על מינוי מפרק זמני לחברת טאו תשואות.

 
|04/03/2013 |

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת הכונס הרשמי והורה על מינוי מפרק זמני לחברת טאו תשואות

בית המשפט המחוזי מרכז (כב' סגן הנשיאה אילן שילה) קיבל ביום 4.3.13 את עמדת הכונס הרשמי ואת עמדת חלק מנאמני סדרות האג"ח והורה על מינוי מפרק זמני לחברת טאו תשואות.
בית המשפט בהחלטתו ציין כי לא מצא טעמים המצדיקים הארכה נוספת של הקפאת ההליכים, מעבר לתקופת תשעת החודשים המסתיימת בסוף חודש זה, זאת בין היתר, מאחר שלא הושג הרוב הדרוש באסיפה האינדיקטיבית של מחזיקי האג"ח ואשר על כן יש לראות את אסיפת בעלי האג"ח כמי שהצביעה נגד ההסדר המוצע.
בית המשפט ציין בהחלטתו, כי על פי התרשמותו ממהלך הדיונים עד כה, ספק בעיניו אם אכן מתכוון בעל השליטה בחברה, מר אילן בן דב, להגיע להסדר במהירות הראויה, וזאת בין השאר לנוכח העדר תרומה של ממש מצדו עד יום 4.3.13 לצורך המימון הנדרש להקפאת ההליכים עצמה והפעולות שנדרש היה לעשותן, לרבות מינוי מומחה.
בשולי החלטתו ציין בית המשפט כי סיום הקפאת ההליכים לא תמנע אפשרות להגיע להסדר, שהצדדים יוכלו להגיע אליו גם במסגרת הליך הפירוק.
בית המשפט קיבל את בקשת נאמני האג"ח למינוי מפרק זמני לחברה, בה תמך גם הכונס הרשמי, ומינה את עו"ד יוסף שגב כמפרק זמני. בין שאר תפקידיו וסמכויותיו, יבחן המפרק הזמני את נסיבות קריסת החברה ואת זכותה כלפי מר בן דב על פי הרשום בספריה.
את הכונס הרשמי ייצג בהליך עו"ד אורי ולרשטיין.