ועדה לתקינה שמאית

 

אודות

הוועדה לתקינה שמאית החלה את פעילותה ביום 26.9.2005.
המטרה הכללית של מערכת התקינה השמאית היא "לשפר את הטיב והאמינות של המידע הכלול בדו"חות שומה ...".
התקנים שתקבע הוועדה לתקינה שמאית יוכלו לשמש כסטנדרטים לסבירות פעילותו של שמאי המקרקעין.