אודות המחלקה

 

 המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים יוצאת בקול קורא לבחירת מפקח חיצוני על ההתאמנות.
  לעיון בתנאי הקול הקורא  


כחלק משיפור השירות של חברת פולימיל (החברה האחראית על הנפקת כרטיסים מגנטים), הוקם אתר המציע שירות להעלאת תמונותיכם באופן עצמאי.

 

כתובת לתמיכה באתר:

 

 support@polimil.com 

 

המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה הוקמה במשרד המשפטים עם חקיקת חוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה, התשל"ב-1972. המחלקה מטפלת בין השאר בבקשות להענקה וחידוש רישיונות לחוקר פרטי, משרד לחקירות פרטיות, תאגיד חוקרים פרטיים, שומר, מארגן שמירה, משרד לשירותי שמירה ותאגיד לשירותי שמירה.

 


פעילות המחלקה:

 • בנוסף, מטפלת בבקשות להתאמן בחקירות פרטיות ובפיקוח על מאמנים ומתאמנים באמצעות מפקח מטעמה, בבחינות רישוי לחוקרים פרטיים, בתלונות המוגשות נגד חוקרים פרטיים, בהגשת קובלנות נגד חוקרים פרטיים לוועדת המשמעת לפי החוק, ובמעקב אחר החלטות ועדת המשמעת.

 • במסגרת פעילותה מרכזת את עבודתה של הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, שהוקמה לפי החוק הנ"ל. ע"פ סעיף 2 לחוק בוועדה יהיו שבעה חברים -אדם הכשיר להתמנות לשופט של בית משפט מחוזי והוא יהיה היו"ר, שלושה נציגי ציבור, נציג משרד ראש הממשלה, נציג משרד הביטחון ונציג המשרד לבטחון פנים.

  • חברי הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
   1. עו"ד יהושע למברגר, יו"ר.
   2. עו"ד זיוה קנדל, נציגת ציבור.
   3. עו"ד סורל ז'ק הרלב, נציג משרד ראש הממשלה.
   4. מר ציון כספי, נציג ציבור.
   5. עו"ד אייל שגיא, נציג ציבור.
   6. עו"ד ליאורה סולטן-יעבץ, נציגת המשרד לבטחון פנים.

אכיפת הדין המשמעתי בעניינים של חוקרים פרטיים הופקדה בידיה של היחידה לדין משמעתי בלשכה המשפטית של משרד המשפטים. תכלית הדין המשמעתי להבטיח את טוהר המידות ואת תפקודם התקין של העוסקים במקצוע.