חוקרים פרטיים

 • החלטות עקרוניות של ועדת הרישוי

  הענקה מחודשת לרשיון חוקר פרטי
  להרחבה
 • הליך הענקת רישיון חוקר פרטי

  ​התנאים להענקת רשיון חוקר פרטי קבועים בחוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה, התשל"ב 1972  ובתקנות שהותקנו על פיו.
  להרחבה
 • מידע לנבחנים

  להלן פרטים על מועד הבחינה, החומר לבחינה ומי רשאי להיבחן.

  הבחינה הקרובה בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים מתוכננת להתקיים ביום חמישי 13  בדצמבר 2018, ה' טבת תשע"ט בשעה 10:00 במכללת רמת גן, רח' פנחס רוטנברג 87 בניין 7 רמת גן. ​​​

  להרחבה
 • נוהל מתאמנים

  נהלים בנושאי; רישום מאמן, רישום מתאמן, מסלול ירוק, מסלול אדום.

  להרחבה
 • רשימת מבקשי רישיונות לצורך התנגדויות

  בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות), התשל"ב -1972 מעת לעת מתפרסמות רשימות מבקשי רישיון חוקר פרטי, רישיון משרד לחקירות פרטיות ורישיון תאגיד לחקירות פרטיות בילקוט הפרסומים ובאתר זה. ​​

  להרחבה