לשכה ארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות

 
​פרצלציות מטופלות על ידי לשכות רישום המקרקעין השונות וכן בלשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות.

​הלשכה הארצית מטפלת ברישום של תכניות איחוד וחלוקה גדולות ומורכבות, המפורטות להלן:

  • תכניות איחוד וחלוקה בהן משתתפות מעל 30 חלקות (נכנסות או נוצרות).
  • פרצלציות מסוג הפרדת קרקע המוגשות על ידי גופי תשתיות לאומיות בהן משתתפות מעל 10 חלקות.
  • תכניות איחוד וחלוקה של משבצות חקלאיות.
  • יתר הפרצלציות מטופלות על ידי לשכות רישום המקרקעין האזוריות, בהתאם למיקום המקרקעין המשתתפים בפרצלציה.

 

פרצלציה – איחוד וחלוקה של מקרקעין שמטרתן לתרגם את החלוקה המופיעה בתוכנית בניין עיר (תב"ע) לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין. תהליך המדידה מתבצע באמצעות מודד מוסמך המאושר ומבוקר על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה ועל ידי המרכז למיפוי ישראל.

ישנם מספר סוגי פרצלציות:
פרצלציה רצונית – מוגשת ביוזמת הבעלים והחוכרים, נקראת "פעולת תכנון" ומתבצעת לפי פרק ד' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
פרצלציה לא רצונית – אינה מוגשת ביוזמת הבעלים והחוכרים, אלא ביוזמת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ונקראת "חלוקה מחדש". פעולה זו מתבצעת לפי סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבניה.
פרצלציה לצורך רישום הפקעה - פרצלציה לא רצונית על ידי אחד מגופי התשתיות במדינת ישראל כגון רכבת ישראל, נתיבי ישראל, חוצה ישראל וכדומה.

בנוסף, הלשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות מטפלת בין היתר בתיקי רישום ראשון של מקרקעין, חידוש רישום בפנקסי המקרקעין ותיקון שטח וגבולות.
מעבר לשירותים הניתנים בלשכה הארצית לרישום תשתיות לאומית ופרצלציות​​.