מידע משפטי ונהלים

 
קובץ הנהלים מכיל את עיקר ההנחיות המקצועיות והנהלים לפיהם פועלות לשכות הרשות

איש חותם על מסמך
הקובץ כולל קישורים לטפסים, שטרות ובקשות המוגשים ללשכות.​​​​​​​​​ גרסאות עדכניות של הקובץ יתעדכנו באופן שוטף באתר, עם הוספה ועדכון הנחיות, נוהלים וטפסים וכן בהתאם לעדכוני חקיקה ופסיקה עליהם הם מתבססים.
לעיתים ייתכנו פערים עקב הנחיות חדשות שטרם עודכנו בקובץ שפורסם.
ברישומים מסוימים – יתכנו נהלים פרטניים נוספים, או הוראות מיוחדות שיינתנו בנסיבות המקרה לגופם של הרישומים והדינים החלים עליהם.

מומלץ לשמור את הקישור לדף זה ולעקוב מעת לעת אחר הקובץ העדכני עפ"י תאריך העדכון המופיע בגוף המסמך.

לתשומת לב באפשרותכם לבצע חיפוש בקובץ לפי מלל חופשי, החיפוש לפי ספרות אינו אפשרי בשלב זה.