ביטול בית משותף אגב רישום תכנית איחוד וחלוקה בהתאם לסעיף 125 לחוק התו"ב

 
|26/11/2018 |

​להלן הוראת נוהל בנושא ביטול בית משותף אגף רישום תכנית איחוד וחלוקה בהתאם לסעיף 125 לחוק התכנון והבניה.

​​​להלן הוראת נוהל בנושא ביטול בית משותף אגף רישום תכנית איחוד וחלוקה בהתאם לסעיף 125 לחוק התכנון והבניה.