הוראת נוהל משותפת העברת בעלות לחוכר בעסקאות תמ"א 38 - מקרקעי ישראל

 
|13/09/2018 |

להלן הוראות נוהל משותפות לרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ורשות מקרקעי ישראל הנוגעות לעסקאות תמ"א  38, המסדירות את אופן העברת הבעלות לחוכר במקרקעי ישראל ביחידה הרישומית החדשה או ביחידות החדשות שנוצרו בהתאם לתמ"א, ואת אופן רשום הזכויות של הרוכשים החדשים ביחידות החדשות.​​