הוראת נוהל 18-3-19 אישור מס רכוש

 
|19/03/2019 |

להלן הוראת נוהל לענין הגשת אישור על תשלום מס רכוש לרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין.