נוהל החלפת/ עדכון פרטי זיהוי במקרקעין

 
|17/07/2018 |

להלן נוהל החלפת/ עדכון פרטי זיהוי במקרקעין.