הוראת נוהל 4-2-19 הוראות בדבר אופן רישום ההצמדות במסגרת בקשה לרישום/תיקון בית משותף

 
|06/02/2019 |

​להלן הוראת נוהל בנושא בתים משותפים הכוללת הוראות בדבר אופן רישום ההצמדות במסגרת בקשה לרישום/תיקון בית משותף.