הזמנת תיק מקרקעין, שטר מקרקעין או נסח מקרקעין היסטורי

 
שירות זה מאפשר להזמין העתקי מסמכים מתיק רישום או מנסח היסטורי סרוק (לא ממוחשב) באמצעות טופס בקשה מקוון הנשלח ישירות לתיבת דואר אלקטרוני ייעודית, ללא צורך בהגעה פיזית ללשכות הרישום.​