הזמנת מסמכי בית משותף (צו, תקנון ותשריט)

 
שירות חדש באגף לרישום והסדר מקרקעין: הזמנת מסמכי בית משותף (צו, תקנון ותשריט)​

בית