בקשה להעברת שכירות

 
שירות זה מאפשר להעביר זכות שכירות הרשומה בפנקסי המקרקעין​.