הגשת בקשה לרישום/ביטול הערת אזהרה באופן מקוון

 
 
השירות זמין רק לעורכי דין החברים בלשכת עוה"ד. 


שימו לב לחידושים בשירות רישום/ביטול הערת אזהרה באופן מקוון, שיכנסו לתוקף בתאריך ה-15.3.17:

 
 1. מעתה בכל הגשה ניתן לבחור מספר נכסים ומספר פעולות.
 2. ברישום הערת אזהרה על מס' חלקות, כאשר ההתחייבות היא בגין יחידה בבית משותף הכולל יותר מחלקה אחת וטרם נרשם בפנקסים, תידרש אגרה אחת על אף שההערה תירשם במס' חלקות.
 3. ניתן לבצע הגשה חוזרת של בקשה שהוגשה באופן מקוון ונדחתה, על מנת לתקן את מסמכי הבקשה, רק אם הבקשה הוגשה לאחר ה-15.03.2017.
 4. פרטי ההתקשרות לקבלת עדכונים על סטאטוס הבקשה נשמרים לשימוש עתידי וניתנים לעדכון.

בהגשה ראשונה לאחר העדכון, מומלץ לקרוא את ההסבר המלא בהמשך דף זה.

 

להלן פירוט הבקשות לרישום/ביטול הערת אזהרה באופן מקוון:
 1. הערת אזהרה סעיף 126
 2. הערת אזהרה סעיף 126 – הימנעות מעשיית עסקה
 3. הערת אזהרה סעיף 126 – לרישום משכנתה
 4. ביטול הערת אזהרה סעיף 126


​דגשים חשובים:

 • לא ניתן לבצע באמצעות השירות המקוון ביטול של הערות אזהרה שנרשמו לטובת מוסד בנקאי בגין התחייבות לרישום משכנתא.
 • לא ניתן להגיש באופן מקוון בקשה להערת אזהרה לפי סעיף 128 או לרישום הערה בגין תמ"א 38.
 • עבור הסבר כללי על רישום הערת אזהרה היכנסו לקישור תדריך מפורט להערת אזהרה  
 

הסבר על השירות המקוון:

לפני שמתחילים:

 1. מומלץ לעיין בנסח הטאבו על מנת לוודא שפרטי הנכס והצדדים תואמים את הבקשה לשירות הפקת נסח באופן מקוון.
 2. יש להכין את כל מסמכי הבקשה חתומים אלקטרונית בתוכנת חתימה Sign & Verify בלבד. חתימה בכל תוכנה אחרת, לרבות התוכנה המשמשת להגשה בנט המשפט לא תתקבל. הסבר והורדת התוכנה.
 3. דגש: על עו"ד מגיש הבקשה לצרף הצהרה חתומה אלקטרונית על ידו, כי כל מסמכי המקור נמצאים ברשותו. לטופס ההצהרה. במידה ונתקלים בבעיה בפתיחת הטופס יש למלא אחר ההוראות במדריך.

השלבים בביצוע הגשת הבקשה המקוונת:

 1. כניסה למערכת המקוונת (קישור מעלה בדף זה) והזדהות עם הכרטיס החכם. למידע והסבר על כרטיס חכם.
 2. הזנת פרטי ההתקשרות של מגיש הבקשה עבור קבלת עדכון על סטאטוס הבקשה. בכל הגשה ניתן לעדכן את פרטי ההתקשרות, לרבות כתובת הדוא"ל אליה ישלחו מסמכי אישור/דחיית הפעולה והודעות בנוגע לבקשה הנוכחית. הפרטים ישמרו עבור הגשות עתידיות עם אותו כרטיס חכם.
 3. בחירה בין בקשה חדשה לבקשה חוזרת - ניתן לבצע הגשה חוזרת של בקשה שהוגשה באופן מקוון ונדחתה על מנת לתקן את מסמכי הבקשה בלבד (אחרת נדרשת הגשת בקשה כחדשה). בקשה חוזרת ניתנת להגשה רק ע"י המשתמש (כרטיס חכם) שהגיש את הבקשה שנדחתה. מספר התיק המופיע במכתב הדחייה נדרש עבור הגשת בקשה חוזרת. ניתן לעשות שימוש חוזר באסמכתא לתשלום.
 4. סימון האם "יחידה בבית משותף שטרם נרשם" או "אחר". ברישום הערת אזהרה על מס' חלקות, כאשר ההתחייבות היא בגין יחידה בבית משותף הכולל יותר מחלקה אחת וטרם נרשם בפנקסים, יש לבחור "יחידה בבית משותף שטרם נרשם". הואיל והבית המשותף טרם נרשם בפנקסים, תידרש אגרה אחת למרות שההערה תירשם במס' חלקות.
 5. בחירת נכסים ופעולות:
  • תחילה יש לאתר את הנכס המבוקש באמצעות הזנת מספר הגוש והחלקה (או ספר/דף). איתור גוש וחלקה לפי כתובת ניתן לבצע באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל.
  • לאחר איתור הנכס מסמנים את הבקשה המבוקשת (ניתן לבחור אחת או יותר מבין ארבע הבקשות) ומוסיפים לסל.
  • לאחר הוספת הנכס הראשון ובקשותיו לסל, ניתן לאתר נכס נוסף, לבחור עבורו את הפעולות ולהוסיפו גם כן לסל וחוזר חלילה.
 6. צירוף טפסי הבקשה כאשר הם חתומים אלקטרונית בתוכנת חתימה Sign & Verify. (ניתן לטעון קבצים עד 30MB).
 7. תשלום אגרה בכרטיס אשראי. בהגשה חוזרת של בקשה שהוגשה באופן מקוון ונדחתה ניתן לעשות שימוש חוזר באסמכתא לתשלום (הסכום חייב להיות זהה).
 
 

לאחר הגשת הבקשה:

 1. הבקשה ומסמכיה יבדקו באופן ראשוני במערכת ותשלח הודעת עדכון לכתובת הדוא"ל שצוינה בהגשת הבקשה: האם הבקשה הועברה לבחינת הלשכה או שהבקשה אינה תקינה ופירוט הסיבות לדחייתה. 
 2. אנו עושים את המרב לטפל בבקשות שהועברו לטיפול הלשכה בתוך יום עסקים אחד - למעט הגשה שכוללת מעל 3 פעולות ובמקרים חריגים ובכלל זה במקרים בהם הנכס מוקפא או במקרים בהם יש צורך בהוכחת זהות. 
 3. לאחר הטיפול בלשכה, ישלח מסמך אישור או דחיית הפעולה לכתובת הדוא"ל שצוינה בהגשת הבקשה.
 
 • במידת הצורך בסיוע טכני, ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 076-5300900, בימים א'-ה', בין השעות 8:00-16:00.​​