בקשה לרישום משכנתה

 
|27/03/2019 |

שירות זה מאפשר רישום משכנתה על בעלי זכות הרשומה בפנקסי המקרקעין.​