גיליונות פרשת השבוע

 
​בגיליונות "פרשת השבוע" נידונות סוגיות משפטיות בזיקה לפרשת השבוע תוך שילוב בין מקורות המשפט העברי והמשפט הישראלי. בין הכותבים שופטים, רבנים, עורכי דין ואנשי אקדמיה.​