הליכי רישום לבחינות

 

 

הרישום לבחינות המועצה יתבצע דרך 'רואי חשבון מקוון'יש לסמן את הבחינות אליהן אתה מבקש להרשם. לאחר השלמת הגשת הבקשה, יישלח אליך בדואר אלקטרוני וכן הודעת SMS אישור לגשת לבחינה/ות אליה/ן נרשמת. בבחינות הפתוחות מדבקות הבחינה ישלחו בדואר. עליך לבצע את התשלום על ידי בחירה המשך לתשלום מאובטח לאחר ביצוע התשלום יש ללחוץ על שליחה.
לתשומת לבך אם לא יתקבל אישור כאמור עד 7 ימים לפני מועד הבחינה, עליך לפנות למזכירות מועצת רואי חשבון.

לא יינתן פטור מבחינות המועצה על יסוד לימודים חלקיים שלא הושלמו לתואר בוגר בחוג בו למד המבקש. פטור מבחינות ניתן אך ורק על סמך אישור זכאות לתואר ולא על סמך אישורים אחרים כגון סיום חובות בחוג לחשבונאות וכד'.


לתשומת לב הנבחנים

אישור להבחן ניתן אך ורק לאחר עמידה בכל התנאים שנקבעו בחוק ובתקנות ותשלום אגרת הבחינות.
נבחן יורשה להיבחן בבחינות אליהם נרשם עפ"י תנאי תקנה 11 לתקנות רואי חשבון.


סטודנטים אשר סיימו את לימודי שנת השלמה- נדרשים להעלות אישור על סיום שנת השלמה באזור האישי - בחינות-הגשת פטור מבחינה.

הבחינות נערכות בכתב בעברית.