הוראות נציב

 
תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
כותרת המסמךממויין לפי כותרת המסמך בסדר יורדקובץ   הסברים אודות המסמךממויין לפי הסברים  אודות  המסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ נוסףממויין לפי קובץ נוסף בסדר יורדנושאיםממויין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורד
הוראות נציב לעניין תקנות הנגישות לאתרקובץ וורדהוראות הנציב לפי פרט משנה 2(א) לתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס"ח-200820-02-2012   אתרי טבעהוראת נציב
הנחיות נציב באשר לאמצעים טכניים לשימוש בשעת חירוםקובץ וורד​תקנה 12 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג- 2013 קובעת כי חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יתאים את הנהלים הקיימים אצלו, כדי להבטיח פינוי וחילוץ אדם עם מוגבלות במהירות, בנוחות ובבטיחות.31-08-2015   חירוםהוראת נציב