חוקים ותקנות - מבנים תשתיות וסביבה

 
בדף זה מובאים חוקים, תקנות ותקנים בנושא נגישות מבנים, תשתיות וסביבה.

הערה:

תוצאות 25-1 מתוך 25 תוצאות
תוצאות 25-1 מתוך 25 תוצאות
כותרת המסמךממויין לפי כותרת המסמך בסדר יורדקובץ   הסברים אודות המסמךממויין לפי הסברים אודות המסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ נוסףממויין לפי קובץ נוסף בסדר יורדנושאיםממויין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורד
תקנות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים בשילוב קובצי חוקים תקנות ותקניםקובץ PDF​קובץ מתוכלל של תקנות נגישות לבניין קיים (בניין שהיתר לבנייתו ניתן עד ליום 31 ביולי 2009) הכולל בתוכו קישורים ישירים לכל החוקים, התקנות והתקנים המאוזכרים בו. מומלץ לעבוד עם קובץ זה.01-02-2013   מבני ציבורתקנות; מלא; תקן ישראלי
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011קובץ וורד
​תקנות נגישות לבניין קיים - בניין שההיתר לבנייתו ניתן עד ליום 31 ביולי 2009
  pdf הורד קובץ 1110_taknegishutbinyankayamfeb13a.pdf
נגישות; מבני ציבורתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), תשס"ב-2001קובץ וורד​תקנות העוסקות בהקצאת חניות לעובדים עם מוגבלות   pdf הורד קובץ 1010 תקנות עדיפות במקומות חניה במקום העבודה.pdf
נגישות; תעסוקה; מבני ציבור; חניהתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), תשס"ח-2008קובץ וורד​תקנות נגישות לאתרי עתיקות, גנים לאומיים, שמורות טבע, שטחי שמנהלת קרן קיימת לישראל   pdf הורד קובץ 1060 תקנות התאמות נגישות לאתר.pdf
נגישות; סביבהתקנות; מלא
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדשקובץ וורדת​קנות התכנון והבניה פרק ח1 העוסק בנגישות בניין ציבורי חדש אשר ההיתר לבנייתו ניתן החל ב-1 באוגוסט 2009 - דרך נגישה, אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה, תאורה, שילוט, חניה, מעלית מעלון, מדרגות, מתקני תברואה, יחידות אכסון, מקומות התקהלות ועוד.   pdf הורד קובץ 1090 תקנות התכנון והבנייה תוספת שנייה חלק ח1 פרק א בניין ציבורי חדש.pdf
נגישות; מבני ציבורתקנות; סעיפים נבחרים
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק ב': נגישות בנייני מגוריםקובץ וורדתקנות העוסקות בהנגשה של מבנה מגורים שההיתר לבנייתו ניתן אחרי החל מספטמבר 2010. סעיפים נבחרים מחוק התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) חלק ח1 פרק ב'.​   pdf הורד קובץ 1100 תקנות נגישות בניין מגורים חדש.pdf
נגישות; מבנה מגוריםתקנות; סעיפים נבחרים
חלק ח' לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תשל"ו-1970קובץ וורד

​תקנות למתן היתר בניה לבניין ציבורי חדש או לשינויים בבניין ציבורי קיים.
שימו לב!!! במרבית תקנות הנגישות הוחלף חלק זה ע"י חלק ח'1 לתקנות תכנון ובניה.

  pdf הורד קובץ 1130 תקנות התכנון והבניה פרק ח התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי.pdf
נגישות; מבני ציבורתקנות; מלא
סעיפים נבחרים מחוק התכנון והבנייהקובץ וורדסעיפים נבחרים מחוק התכנון והבנייה: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים, נגישות לאנשים עם מוגבלות   pdf הורד קובץ 1190 חוק התכנון והבנייה סעיפים נבחרים.pdf
נגישות; מבני ציבור; מבנה מגורים; חינוךחוק; סעיפים נבחרים
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, חלק כ"א: בריכות שחייהקובץ וורד​נגישות בריכות שחיה בחוק התכנון והבניה חלק כ"א. המסמך כולל סימון של כל הסעיפים הרלוונטים לנגישות.   pdf הורד קובץ 1210 חוק התכנון והבניה חלק כא בריכות שחיה.pdf
נגישות; בריכות שחיה וחופי רחצה; מתו"סתקנות; סעיפים נבחרים
התאמות נגישות לאדם עם מוגבלות בבניין מגורים - חוק המקרקעין, התשכ"ט -1969 (סעיף 59ג)קובץ וורד​התאמות נגישות ברכוש משותף בבניין מגורים בו מתגורר אדם עם מוגבלות - התאמת דלתות, שביל גישה, אמצעי הרמה, תאורה ועוד.   pdf הורד קובץ 1230 התאמות נגישות לאדם עם מוגבלות בבניין מגורים - חוק המקרקעין.pdf
נגישות; מבנה מגוריםחוק; סעיפים נבחרים
חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), תשמ"ח-1988קובץ וורד​התאמות נגישות במדרכות - מעברי חציה ומדרכות פנויות ממכשולים.   pdf הורד קובץ 1240 חוק הרשויות המקומיות - סידורים לנכים.pdf
נגישות; תשתיותחוק; מלא
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 [סימן כ"ט לחלק ג' לתוספת השניה: התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים (מגורים)]קובץ וורד​התקנת מעלית או מעלון בבניין מגורים קיים - הגדרת מידות.   pdf הורד קובץ 1260 תקנות התכנון והבניה פרק ח סימן כט התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים.pdf
נגישות; מבנה מגוריםתקנות; סעיפים נבחרים
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 (פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים ופרק ה'1א': נגישות לאנשים עם מוגבלות)קובץ וורד​פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים, פרק ה'1א: נגישות לאנשים עם מוגבלות   pdf הורד קובץ 1270 חוק התכנון והבנייה פרקים ה1 ה1א.pdf
נגישות; מבנה מגורים; מבני ציבורחוק; סעיפים נבחרים
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 סעיף 149: תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות, וסעיף 151: סטייה ניכרתקובץ וורד​נגישות מבנים - היתר לשימוש חורג, מתן הקלות וסטייה ניכרת בחוק התכנון והבניה.     נגישות; מבני ציבור; מבנה מגוריםחוק; סעיפים נבחרים
תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003קובץ וורד​ביצוע שינויים או התקנה בבנין קיים ובחצרו לצורך שיפור הנגישות אליו, כגון התאמתה של דרך גישה, הכשרת משטח חניה, התקנת מדרגות, הקמת כביש גישה, התקנות מעלון והתאמת מעברים.   pdf הורד קובץ 1250 תקנות התכנון והבניה היתר לעבודה מצומצמת לצורך הנגשה.pdf
נגישות; מבני ציבור; מבנה מגוריםתקנות; סעיפים נבחרים
תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983קובץ וורד​סייגים להגבלת שעות חניה של נכים   pdf הורד קובץ תקנות התכנון והבניה התקנת מקומות חניה 1500.pdf
חניה; נגישות; מתו"סתקנות; סעיפים נבחרים
תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשס"ב-2002קובץ וורד     pdf הורד קובץ תקנות התכנון והבניה סטייה ניכרת מתכנית 1510.pdf
מבנים; מתו"סתקנות
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע"ד-2013קובץ וורדתקנות נגישות למקומות ציבוריים שאינם בניינים, כגון: בית עלמין, גן ציבורי, מתחם הרפתקאות ואטרקציות, מקום רחצה, מקום קדוש, גן חיות, אתר הנצחה, גן אירועים, טיילת, מצפור, מגרש ספורט, מקום המשמש או המיועד לשמש לבילוי, נופש או פנאי.11-11-2013pdf הורד קובץ 1005_takanotnegishutmakomsheinobinyana.pdf
מקום שאינו בניין; נגישות; מתו"ס; בריכות שחיה וחופי רחצהתקנות
חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד-1964קובץ וורד   16-06-2008pdf הורד קובץ hokhasdadratmekomotrahatsa.pdf
בריכות שחיה וחופי רחצה; מתו"סמלא; כולם; חוק
תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), תשס"ד-2004קובץ וורד     pdf הורד קובץ takanothasdaratmekomotrahatsa.pdf
מתו"ס; בריכות שחיה וחופי רחצהמלא; תקנות; כולם
צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים), תשנ"ז-1997קובץ וורד     pdf הורד קובץ zavisurnehiga.pdf
נגישות; בריכות שחיה וחופי רחצה; מתו"סמלא; תקנות
חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א – 1951קובץ וורד     pdf הורד קובץ hokhitgonnut.pdf
מתו"ס; חירום; נגישותסעיפים נבחרים; כולם; חוק
חוק המקרקעין תשכ"ט-1969, סעיף 59גקובץ וורד   31-12-2009pdf הורד קובץ hokmekarkein59c.pdf
נגישות; דיור בקהילה; מתו"ססעיפים נבחרים; חוק; כולם
תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים), תשע"ו-2016קובץ וורד   27-06-2016pdf הורד קובץ takanothitgonenutezrahitmiklatim.pdf
נגישות; מתו"ס; חירוםתקנות; מלא
תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990 (סעיפים נבחרים)קובץ וורד   27-06-2016pdf הורד קובץ takanothitgonenutezrahitmifratimmiklatim.pdf
נגישות; מתו"ס; חירוםתקנות; מלא