חוקים ותקנות - תחומי נגישות נוספים

 

דף זה כולל תקנות נגישות שכבר פורסמו ברשומות. ניתן לעיין בטיוטות של תקנות שטרם הסתיימה העבודה עליהן באתר הכנסת:

 

תוכן הדף:

חינוך והשכלה

להלן ​חוקים, תקנות וטיוטות תקנות בנושא חינוך והשכלה.

תוצאות 12-1 מתוך 12 תוצאות
תוצאות 12-1 מתוך 12 תוצאות
כותרת המסמךממויין לפי כותרת המסמך בסדר יורדקובץ   הסברים אודות המסמךממויין לפי הסברים אודות המסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ נוסףממויין לפי קובץ נוסף בסדר יורדנושאיםממויין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורד
قانون تأهيل المعاقين نفسيا في المجتمع - 2000 (أنظروا نفذة (ت) للاضافة)קובץ וורד       חינוךחוק; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), תשע"ח-2018קובץ וורדהתקנות עוסקות בהתאמות הנגישות להן זכאים תלמידים עם מוגבלות הלומדים או נרשמים למערכת החינוך והורי תלמידים שהם אנשים עם מוגבלות. ההתאמות ניתנות לבקשת ההורה או התלמיד.   pdf הורד קובץ individualeduaccommodationsreg.pdf
נגישות; חינוךמלא; תקנות
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית), תשע"ה-2014קובץ וורד   14-12-2014pdf הורד קובץ takanotshivionhakhsara.pdf
הכשרה מקצועית; נגישותתקנות
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ז-2016קובץ וורדתקנות המפרטות התאמות נגישות אשר נדרשות במוסדות להשכלה גבוהה.14-11-2016pdf הורד קובץ accessibilitytohighereducationregulationsnov16.pdf
נגישות; השכלה גבוההתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), תשע"א-2011קובץ וורדתקנות העוסקות בהנגשת מבני חינוך של מוסדות חינוך רשמיים, מוכרים או פטורים.​​​​   pdf הורד קובץ 1140 תקנות התאמות נגישות במוסד חינוך קיים
נגישות; חינוךתקנות; מלא
תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדות השמה), תשס"ו - 2005קובץ וורד       חינוךתקנות; מלא
סעיפים נבחרים מחוק התכנון והבנייהקובץ וורדסעיפים נבחרים מחוק התכנון והבנייה: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים, נגישות לאנשים עם מוגבלות   pdf הורד קובץ 1190 חוק התכנון והבנייה סעיפים נבחרים.pdf
נגישות; מבני ציבור; מבנה מגורים; חינוךחוק; סעיפים נבחרים
חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס - 2000 (ראו פרט ג' בתוספת)קובץ וורד       חינוךחוק; מלא
חוק מעונות יום שיקומיים, תש"ס - 2000קובץ וורד       חינוךחוק; מלא
חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח - 1988קובץ וורד     pdf הורד קובץ חוק חינוך מיוחד
חינוךחוק; מלא
חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א - 2001קובץ וורד       חינוךחוק; מלא
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, תשס"ח-2008קובץ וורד       חינוךחוק; מלא
תחומים נוספים

להלן חוקים ותקנות בנושאי נגישות נוספים, בהם תעסוקה, חניה, תחבורה, תקשורת, מורשי נגישות, והפליה בביטוח.

תוצאות 37-1 מתוך 37 תוצאות
תוצאות 37-1 מתוך 37 תוצאות
כותרת המסמךממויין לפי כותרת המסמך בסדר יורדקובץ   הסברים אודות המסמךממויין לפי הסברים אודות המסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ נוסףממויין לפי קובץ נוסף בסדר יורדנושאיםממויין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורד
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), תשס"ב-2001קובץ וורד​תקנות העוסקות בהקצאת חניות לעובדים עם מוגבלות   pdf הורד קובץ 1010 תקנות עדיפות במקומות חניה במקום העבודה.pdf
נגישות; תעסוקה; מבני ציבור; חניהתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), תשס"ו-2006קובץ וורד​השתתפות המדינה במימון התאמות נגישות לעובד עם מוגבלות   pdf הורד קובץ 1030 תקנות השתתפות המדינה במימון התאמות.pdf
נגישות; תעסוקהתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות), תשס"ז-2007קובץ וורדמי רשאי להיות מורשה לנגישות השירות, תהליך ההכשרה והרישום   pdf הורד קובץ 1050 תקנות מורשים לנגישות השירות.pdf
נגישות; מורשי נגישותמלא; תקנות
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה), תשס"ז-2007קובץ וורד​מי רשאי להיות מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה, תהליך ההכשרה והרישום   pdf הורד קובץ 1040 תקנות מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה.pdf
נגישות; מורשי נגישותתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק), תשס"ט-2009קובץ וורדתקנות לשירותי טלפוניה - התאמות מכשירים ושירותים תקשורת המסופקים ע"י חברות התקשורת   pdf הורד קובץ 1070 נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק.pdf
נגישות; בזקתקנות; מלא
חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005קובץ וורדכתוביות ושפת סימנים בשידורי טלויזיה   pdf הורד קובץ 1220 הקלות לחירש בשידורי טלוויזיה - כתוביות ושפת סימנים - חוקים וכללים.pdf
נגישות; שירותי בזק ותקשורתחוק; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות), תש"ע-2010קובץ וורד     pdf הורד קובץ 1080 תקנות אגרות מורשי נגישות.pdf
נגישות; מורשי נגישותתקנות; מלא
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988, סעיפים החלים על חוק שוויון זכויותקובץ וורד       תעסוקהחוק; סעיפים נבחרים
חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט - 1959, סעיף 15אקובץ וורד       תעסוקהחוק; סעיפים נבחרים
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס"ב - 2002קובץ וורד       תעסוקהתקנות; מלא
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007קובץ וורד       תעסוקהחוק; מלא
חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס - 2000קובץ וורד     pdf הורד קובץ חוק שיקום נכי נפש בקהילה
תעסוקהחוק; מלא; נפשית
قانون تأهيل المعاقين نفسي في المجتمع - 2000 (أنظروا نفذة (أ) للاضافة)קובץ וורד       תעסוקהחוק; מלא; נפשית
חוק שירות התעסוקה, תשי"ט - 1959 (סעיפים 42-42ב)קובץ וורד       תעסוקהחוק; סעיפים נבחרים
חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987קובץ וורד       תעסוקהחוק; מלא
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו - 2006קובץ וורד       תעסוקהחוק; מלא
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (סעיף 63א והתוספת החמישית)קובץ וורד       דיור בקהילהחוק; סעיפים נבחרים
תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), תשמ"ז - 1987קובץ וורד
 
    דיור בקהילהתקנות; מלא
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992, סעיף 12קובץ וורד       דיור בקהילהחוק; סעיפים נבחרים
חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס - 2000 (ראו פרט ב' בתוספת)קובץ וורד       דיור בקהילהחוק; מלא
قانون تأهيل المعاقين نفسيا في المجتمع - 2000 (أنظروا نفذة (ب) للاضافة)קובץ וורד       דיור בקהילהחוק; מלא
חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"ח-1998קובץ וורד       דיור בקהילהחוק; מלא
תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשס"א - 2000קובץ וורד       דיור בקהילהתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב להשכרה ואוטובוסים), תשע"ג- 2012קובץ וורד     pdf הורד קובץ תקנות רכב השכרה ואוטובוסים_0.pdf
תחבורהתקנות
חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א – 1951קובץ וורד     pdf הורד קובץ hokhitgonnut.pdf
מתו"ס; חירום; נגישותסעיפים נבחרים; כולם; חוק
חוק המקרקעין תשכ"ט-1969, סעיף 59גקובץ וורד   31-12-2009pdf הורד קובץ hokmekarkein59c.pdf
נגישות; דיור בקהילה; מתו"ססעיפים נבחרים; חוק; כולם
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה), תשע"ד-2014קובץ וורד​תקנות המסדירות מתן הנחה מאגרת רישיון למונית, למבקשי רישיון כזה המפעילים מונית נגישה, בתנאים מסוימים17-02-2014pdf הורד קובץ accessible-taxi-registration-fee-regulations.pdf
נגישות; תחבורה; תחבורה ציבוריתתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו), תשע"ו-2016קובץ וורד   24-02-2016pdf הורד קובץ תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו), תשע"ו-2016
נושאים נוספים; ביטוחתקנות
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מתן יחס שונה בחוזה ביטוח) (הקמת ועדת תלונות), תשע"ב-2012קובץ וורד   27-03-2012pdf הורד קובץ takanotshivionbituah.pdf
נושאים נוספים; ביטוחתקנות
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית), תשע"ה-2014קובץ וורד   14-12-2014pdf הורד קובץ takanotshivionhakhsara.pdf
הכשרה מקצועית; נגישותתקנות
תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים), תשע"ו-2016קובץ וורד   27-06-2016pdf הורד קובץ takanothitgonenutezrahitmiklatim.pdf
נגישות; מתו"ס; חירוםתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), תשע"ו-2016קובץ וורד   22-09-2016pdf הורד קובץ healthinstitutionsaccessibilityregulationssep16c.pdf
נגישות; בריאותתקנות; מלא
תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990 (סעיפים נבחרים)קובץ וורד   27-06-2016pdf הורד קובץ takanothitgonenutezrahitmifratimmiklatim.pdf
נגישות; מתו"ס; חירוםתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות חושית באוטובוסים בין-עירוניים), התשע"ח-2017קובץ וורד   02-10-2017pdf הורד קובץ takanotnegishuthushitotobusim.pdf
נגישות; תחבורה ציבורית; תחבורהתקנות; מלא
חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005קובץ וורדכתוביות ושפת סימנים בשידורי טלויזיה   pdf הורד קובץ 1220 חוק שידורי טלוויזיה - כתוביות ושפת סימנים.pdf
נגישות; שירותי בזק ותקשורתחוק; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), תשס"ג-2003קובץ וורד     pdf הורד קובץ 1020 תקנות הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית.pdf
נגישות; תחבורה ציבוריתתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מסירת מידע ועיבודו לצורך עמידה ביעד הייצוג), התשע"ח–2017קובץ וורד   30-11-2017pdf הורד קובץ תקנות שוויון זכויות יעד יצוג
תעסוקהתקנות; מלא