לוחות זמנים להנגשה

 
​להלן לוחות הזמנים לביצוע הנגשה של מקומות קיימים:

כדי להקל את המעמסות התפעולית  והכלכלית של הנגשת שירותים קיימים ומקומות קיימים, אפשר לבצע אותה בהדרגתיות. מדובר בביצוע הדרגתי של התאמות הנגישות ופרישׂתן על פני מספר שנים, במנות מוגדרות בכל שנה.
 
ההחלה ההדרגתית מאפשרת לחייבים בנגישות לתכנן את ביצוע ההתאמות כך שלפחות חלקן ישתלבו בתכניות הבינוי והפיתוח שלהם. לדוגמה, שילוב ביצוע התאמות נגישות ברחוב או בניין במהלך שיפוץ כללי שמתוכנן ממילא בעוד מספר שנים יהיה יעיל יותר ויחסוך משאבים רבים. לוחות הזמנים להנגשה וההחלה ההדרגתית מפורטים בתקנות הנגישות.
 

  לוחות הזמנים המוגדרים בחוק להנגשת מקומות ושירותים:

 1. מקומות ציבוריים קיימים (בניינים ומקומות שאינם בניינים):
  • בבעלות רשות ציבורית (שאינה רשות מקומית) - עד 1 בנובמבר 2018.
  • בבעלות רשות מקומית - עד 1 בנובמבר 2021.
  • בבעלות אחרת (כגון חברה, עסק פרטי, עמותה) - עד 1 בנובמבר 2017.
 2. שירותים ציבוריים:
  • אם הם ניתנים על ידי רשות ציבורית או רשות מקומית - עד 1 בנובמבר 2018.
  • אם הם ניתנים על ידי גורם פרטי (כגון עוסק פרטי, חברה, או עמותה) - עד 1 בנובמבר 2017.  

 

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il