שירותים החייבים בנגישות

 
​השירותים החייבים בנגישות הם שירותים הניתנים לכלל הציבור על־ידי גוף ציבורי או שירותים כאלה הניתנים במקום ציבורי. בנוסף, החוק מפרט שירותים החייבים בנגישות.

 • גוף ציבורי נחשב כל גוף הנותן שירות לציבור בין אם הוא קטן, או גדול, בבעלות פרטית או לא, וקיים למטרת רווח או לא.
 • כדי להסיר ספק בדבר רוחב היריעה של השירותים החייבים בנגישות, החוק גם מפרט את השירותים החייבים בנגישות ברשימה המובאת בתוספת הראשונה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
 • לתשומת לבכם, רשימת השירותים אינה רשימה סגורה, שכן כל סעיף ברשימה מסתיים בהגדרה רחבה המתייחסת למהות השירות.
 • רשימת השירותים;
  1. שירות בריאות
  2. שירות בידור
  3. שירות חינוך, השכלה או פנאי
  4. שירות רווחה
  5. שירות ספורט
  6. שירות תיירות
  7. שירות תחבורה
  8. שירות תרבות
  9. שירות הארחה
  10. שירות מסחר
  11. שירות דת
  12. שירות אנרגיה
  13. שירות בזק (טלקומוניקציה)
  14. שירות בנקאות, אשראי, ביטוח, פנסיה או כל שירות פיננסי