חקיקת נגישות

 

חקיקת הנגישות היא חלק ממהלך חברתי וחוקתי שמטרתו ליצר הכלה מירבית של אנשים עם מוגבלות בחברה ולהבטיח את זכותם לחיות את חייהם בשוויון מלא, בעצמאות ובכבוד. למעשה, המטרה היא שאנשים עם מוגבלות יוכלו להשתתף ולפעול בכל תחומי החיים - לימודים, עבודה, משפחה, קהילה, חברה, תרבות, פנאי, נופש ועוד, כחלק בלתי נפרד מהציבור הישראלי.


כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקחת חלק פעיל בחברה, יש להבטיח, שהמרחב הציבורי ושירותים הניתנים לציבור יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות. מערך של חוקים ותקנות מטילים על החברה הישראלית את האחריות להנגשת השירותים והמרחב הציבורי.

 

מערך חקיקת הנגישות מתייחס למספר תחומים כללים: נגישות הבניינים, נגישות מקומות שאינם בניינים (כגון רחובות פארקים וטבע) ונגישות של השירות הניתן לציבור. בנוסף לתחומים הכלליים, החקיקה מתייחסת גם למספר תחומי חיים ספציפיים כגון תחבורה, חינוך, בריאות, תעסוקה, חרום, ושירותי תקשורת.