מדריך תרבות לכול: מהן זכויותיכם לנגישות באירועים ובפעילויות תרבות?

 
במדריך זה מידע על הזכויות לנגישות באירועי תרבות ובפעילויות תרבות. הוא מסייע להבין כיצד אפשר ליהנות מהאירוע באמצעות התאמות הנגישות ולדעת באילו מקרים אפשר לדרוש מהמארגנים לספק אותן. המדריך הופק בידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי.​​​​​​

תרבות לכול! מהן זכויותיכם לנגישות באירועים ובפעילויות תרבות? אל תגבילו אותנו!

תוכן העניינים
 • מבוא
 • פרק 1: הנגישות הפיזית של המקומות שמתקיימים בהם אירועי תרבות ופעילויות תרבות
דרך נגישה
חנייה ובית שימוש נגישים
מקומות ישיבה מתאימים
מיקום מקומות הישיבה המתאימים
​​​​​​​​​​אירועים המתקיימים במקום פתוח
 
 • פרק 2: הנגישות במהלך האירועים והפעילויות
 
מידע על האירוע וההרשמה אליו
 
רכישת כרטיסים
 
קבלת שירות בלי להמתין בתור
 
כניסה עם מלווה
 
התמצאות והכוונה באירוע
 
שירות בעמדות רישום, בעמדות מודיעין, בדוכנים ובעמדות מזון
 
התאמות נוספות בשירות
 
 • פרק 3: התאמות ייחודיות לאירועים שונים
 • נגישות בטקסים, בכנסים ובהרצאות
 • נגישות בסרטים
 • נגישות בהצגות
 • נגישות בפסטיבלים
 • נגישות בטיולים ובסיורים מודרכים
 • נגישות בספריות ציבוריות
 • נגישות במוזיאונים ובאתרי מורשת
 • נגישות בחוגים 
 

מבוא

 
שלום רב,
 
אירועי תרבות הם מקור להנאה ולידע ויש בהם עוצמה המעשירה את הרוח, מרוממת את הנפש ויוצקת משמעות לחיי היום-יום; הם מספקים הזדמנות להתפתחות אישית ומאפשרים מפגש עם מגוון בני אדם וחוויה משותפת עימם. מפאת חשיבותם חלה חובה על מארגניהם להנגישם כדי לאפשר לציבור, ובכללו אזרחים ותיקים ואנשים עם מוגבלויות, לממש את זכותו להשתתף באירועי תרבות ובפעילויות תרבות עם כלל הציבור. 
 
מדריך זה מכיל מידע על הזכויות לנגישות באירועי תרבות ובפעילויות תרבות. אין היא מציגה את כל סוגי ההתאמות לפרטיהן אלא מסייעת להבין כיצד אפשר ליהנות מהאירוע באמצעות התאמות הנגישות ולדעת באילו מקרים אפשר לדרוש מהמארגנים לספק אותן.
 
הנגשת אירוע תרבות ופעילות תרבות, כאמור, היא מחובתם של המארגנים, אולם אתם מוזמנים לנקוט יוזמה ולהיות פעילים במאמץ שיגרום לאירועי תרבות ולפעילויות תרבות להיות נגישים. 
 
חשוב לדעת כי חלק מההתאמות ניתנות לפי בקשת אדם הצריך אותן, ועל כן אתם מוזמנים לבקש את ההתאמות שאתם זקוקים להן. 
 
חשוב לשים לב שאסור לדרוש מאדם להוכיח כי יש לו קושי או מוגבלות כדי לקבל את התאמת הנגישות המבוקשת, ואין לדרוש תשלום בעבורה.
 
אם האירוע או הפעילות בכל זאת אינם נגישים, מומלץ ליזום פנייה מיידית לאנשי הצוות שבמקום, לפרט בפניהם את הקשיים המתעוררים ולבקש פתרון מיידי.
 
לכל גוף גדול צריך להיות רכז נגישות שאפשר לפנות אליו אם יש קושי בנגישות, ושמו ודרכי יצירת הקשר איתו מופיעים באתר האינטרנט של המארגנים. אם אין רכז נגישות או שהוא לא טיפל בעניין, אפשר לפנות למנהל בדרישה לספק את התאמות הנגישות הנדרשות.
 

 
מדריך זה הוא המשכו של המדריך שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות: מהן זכויותיך בקבלת שירות, שפרסמה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. מגוון התאמות בשירות מתואר בה בפירוט, ואפשר להיעזר בה לשם הרחבה.
 

 

פרק 1: הנגישות הפיזית של המקומות שמתקיימים בהם אירועי תרבות ופעילויות תרבות

 
כדי שיהיה אפשר להגיע למקום האירוע, ליהנות ממנו ולנוע בו בחופשיות, בבטחה, בכבוד ובעצמאות עם כלל הציבור, על המארגנים של אירועי תרבות לערוך אותם במקום נגיש, כחוק. 
 

דרך נגישה

 
במקום נגיש יש אפשרות לכל אדם להגיע לאירוע ללא חסמים בדרך רציפה, נגישה:  
 
 • מחנייה נגישה קרובה אל הכניסה למקום.
 • מהכניסה לכל מקום שיש בו התרחשות, כדוגמת קבלת פנים, הרשמה ותשלום וקפטריה, וכן לבית שימוש נגיש.
 • ממקומות אלה או היישר מהכניסה לכל המקומות שמתרחשת בהם הפעילות העיקרית, כדוגמת הופעה, סרט, תצוגה או הרצאה.
 
הדרכים הנגישות המחברות בין כל המקומות שתוארו צריכות לאפשר לכל אדם להיכנס למקום ולהשתתף בפעילויות המתרחשות בו עם כל הציבור יחד.
 

חנייה ובית שימוש נגישים

 
נוסף על דרך נגישה צריכים להיות במקום נגיש חנייה נגישה ובתי שימוש נגישים.
 

מקומות ישיבה מתאימים 

 
במקום נגיש לאירועים יש מקומות ישיבה מתאימים ממגוון סוגים, כדי שכל אדם המגיע למקום יוכל לשבת בנוחות עם כלל המשתתפים. מקומות ישיבה מתאימים צריכים לעמוד בתנאים אלו:
 
 • מתן אפשרות לאדם עם קושי בישיבה או בקימה מכיסא לשבת במושבים מותאמים עם ידיות ובגובה מתאים.
 • מתן אפשרות לאדם המתנייד בכיסא גלגלים לשבת על כיסאו, עם כל הקהל יחד. 
 • מתן אפשרות לאדם המסתייע בחיית שירות לשבת לצד חיית השירות, עם כל הקהל יחד.
 

מיקום מקומות הישיבה המתאימים

 
באירועי תרבות שמקומות הישיבה בהם מסודרים ביציעים (טריבונות), מקומות הישיבה המתאימים צריכים לעמוד בתנאים אלו:
 
 • לאפשר לכל משתתף לשבת כחלק מהקהל, וכן לאפשר ישיבת מלווה לצידו.
 • לאפשר צפייה נוחה במוקד הפעילות, כגון בבמה או במסך, ללא הסתרה ובזווית מתאימה. אם כחלק מהאירוע הקהל עומד או רוקד, כגון בהופעה, מקומות הישיבה הללו ימוקמו כך שהקהל לא יסתיר את ההתרחשות לאדם היושב בהם.
 • מקומות הישיבה צריכים להיות בתוך השורות ולא במעברים ביניהן. 
 
באירוע שהצפייה בו היא בעמידה צריכים להיות מקומות ישיבה מותאמים למען אנשים הזקוקים להם. 
 

אירועים המתקיימים במקום פתוח

 
אירוע תרבות המתרחש במקום פתוח, כגון הופעה בפארק, צריך להיות נגיש אף הוא ולאפשר למשתתפים בו הגעה נוחה ובטוחה וכן השתתפות פעילה עם כל הציבור יחד. כפי שצוין בפרק הראשון, במקום צריכים להיות חנייה נגישה, בתי שימוש נגישים, מקומות ישיבה מתאימים ודרך נגישה אל ההתרחשויות המרכזיות באירוע, לבתי השימוש הנגישים וכן למקומות הישיבה המתאימים. 
 

פרק 2: הנגישות במהלך האירועים והפעילויות

 
כדי לאפשר לכל אדם להשתתף באירוע ולחוות את המתרחש בו עם כולם, גם השירות הניתן באירוע והחוויה שהוא מספק צריכים להיות נגישים, נוסף על הנגישות הפיזית של המקום שהאירוע מתרחש בו, שתוארה לעיל. 
 
אירועי תרבות שהשירות והחוויה בהם נגישים צריכים לאפשר לכל אדם:
 
 • לקבל מידע על האירוע ולהירשם אליו;
 • לרכוש כרטיסים; 
 • להיכנס עם מלווה ועם חיית שירות;
 • להתמצא במקום האירוע; 
 • לקבל שירות בעמדות השירות;
 • להבין את הנאמר באירוע;
 • להשתתף באופן פעיל בפעילויות למיניהן; 
 • לחוות את ההתרחשויות ככל משתתף, עם כלל הציבור.
 
כדאי לשים לב כי אם אחת מפעולות אלו או יותר אינה מתאפשרת, מומלץ מאוד לפנות למארגני האירוע או לצוות במקום ולבקש התאמות שיאפשרו זאת, שכן מחובתם לספק אותן.
 

 
בפרק זה יוצגו התאמות הנגישות בשירות שאתם זכאים להן לפני כל אירוע תרבות ובעת התרחשותו.
 

מידע על האירוע וההרשמה אליו

 
כדי לאפשר לכל אדם לקבל את המידע המתפרסם על האירוע באופן בהיר וברור, על המארגנים לפרסם את המידע בערוצים נגישים. לדוגמה, מידע על תוכני הרצאות, על האומנים המשתתפים, על מקום ההתרחשות וכן מועדים ועלויות יש לפרסם באתר אינטרנט נגיש, במודעות נגישות וכדומה, כדי שיהיה אפשר לקבל אותו גם אם קיים קושי בראייה, בשמיעה, בקריאה או בהבנה.
 
כמו כן אפשר לבקש מהמארגנים לקבל את הפרסום באמצעות התאמות הנגישות האלה:
 • כתיבה או הקלטה של מידע שנמסר בעל פה;
 • מידע כתוב בדפוס נגיש באותיות גדולות וברורות;
 • מידע בפישוט לשוני, שבו התוכן כתוב ברור ובמבנה לשוני פשוט;
 • מידע בקובץ קול;
 • מידע בקובץ דיגיטלי המתאים לתוכנת הקראה או המרה לברייל;
 • הקראה מפי איש צוות;
 
 
 
 
 
 
שימו לב! יש לבקש מהמארגנים את ההתאמות שברשימה.
 
אפשר לבקש את המידע ולקבלו וכן להירשם לאירוע גם באחד האמצעים האלה, אם ישנם אצל המארגנים: טלפון, פקס, מסרון (SMS), דואר, דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר. 
 
שימו לב! יש לבקש מהמארגנים לקבל את המידע ולהירשם באמצעים אלו.
 

פרסום התאמות הנגישות באירוע

 
את המידע על התאמות הנגישות המסופקות באירוע או בפעילות תרבות אפשר למצוא בפרסומים על האירוע. זאת ועוד, בפרסומים אפשר לקבל מידע על האפשרות לבקש התאמות נגישות ועל המועד 
 

רכישת כרטיסים 

 
אפשר לרכוש כרטיסים בכל האמצעים שמוכרים בהם כרטיסים לכלל הציבור:
 
 • בקופות נגישות, שגובה הדלפק בהן מתאים ויש בהן מערכת עזר לשמיעה;
 • באתר אינטרנט נגיש;
 • במערכת טלפונים נגישה;
 • במכונות אוטומטיות נגישות לממכר כרטיסים.

רכישת כרטיסים למקומות ישיבה מתאימים לאדם עם קושי או מוגבלות

 
 
 
 
 
אם יש צורך במקום ישיבה מתאים כמתואר לעיל, יש ל את הכרטיס המתאים או לבקשו בעת ההרשמה, לפני קיום האירוע:
 
 • בסרט: עד עשרים דקות לפני הקרנת סרט;
 • בהצגה או במופע: עד שבוע ימים לפני מועד ההצגה;
 • באירוע אחר: עד זמן סביר לפני מועד האירוע.
 
 
 
שימו לב! אסור לדרוש מכם תשלום גבוה יותר בעבור מקום ישיבה מתאים.
 

קבלת שירות בלי להמתין בתור

 
משתתפי אירועים העומדים באחת מההגדרות שלהלן פטורים מעמידה בתור לקבלת שירות, כגון בכניסה למקום, בקופה או במזנון:
 
 • אדם עם מוגבלות שיש לו תעודת נכה שמצוין בה כי יש לו פטור מעמידה בתור;
 • אזרח ותיק שגילו מעל 80, שיש בידיו תעודה להוכחת גילו.
 
 
שימו לב! יש לבקש מנותן השירות לקבל את השירות בלא המתנה בתור ולהציג את התעודה המתאימה אם מתבקשים להציגה.
 

כניסה עם מלווה

 
אדם המסתייע במלווה זכאי להיכנס עם המלווה לאירוע. אם הכניסה לאירוע או לפעילות כרוכה בתשלום, משתתפים המסתייעים במלווה פטורים מתשלום בעבורו אם מתקיימים שני התנאים האלה גם יחד:
 
 • לאדם המסתייע במלווה יש תעודת נכה שמצוין בה כי יש לו פטור מתשלום עבור מלווה;
 • באירוע או בפעילות אין הקצאה של שירות או מקום ייחודי למלווה. לדוגמה, בכניסה למוזיאון המלווה יהיה פטור מתשלום היות שאין צורך בהקצאת מקום ייחודי בעבורו. לעומת זאת בסרט או בהצגה, שבהם מקצים מושב לכל משתתף, אין זכאות לפטור כזה ויש צורך לשלם בעבור המלווה.
 
 

התמצאות והכוונה באירוע

 
מקום שמתקיים בו אירוע צריך לאפשר למשתתפים להתמצא בו, להבין היכן מתקיימות ההתרחשויות ולהגיע אליהן. לדוגמה, אם האירוע מתקיים במרכז אירועים שיש בו אולמות שמתקיימים בהם כמה אירועים במקביל, קפטריה, חנות ספרים ומוזיקה ובתי שימוש, ההתמצאות ביניהם צריכה להיות ברורה. 
 
על כן במקום האירוע צריך להימצא שילוט מתאים בכתב ברור המכוון אל עמדות השירות, אל החניות הנגישות, אל הכניסה הנגישה ואל בתי השימוש הנגישים, וכן אל כל מוקדי ההתרחשות באירוע.
 
כמו כן אפשר לבקש סיוע בהתמצאות מאנשי הצוות במקום.
 

שירות בעמדות רישום, בעמדות מודיעין, בדוכנים ובעמדות מזון

 
באירועים רבים יש עמדות שירות בכניסה או דוכנים למיניהם, כגון עמדות רישום, עמדות קפה וכיבוד, עמדות לחלוקת ציוד או חומרים כתובים, עמדות לממכר דיסקים במופע מוזיקלי וכדומה. 
 
גם עמדות אלו צריכות להיות נגישות: 
 
 • העמדות והדוכנים צריכים להיות בגובה, ברוחב ובעומק המאפשרים לכל אדם לגשת אליהם ולקבל בהם שירות;
 • עמדת מזון או קפיטריה המציעות מזון בתשלום או ללא תשלום צריכות להיות מעוצבות כך שכל סוגי המזון המוצעים נגישים לכל אדם; 
 • בעמדות ובדוכנים מסופקת מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה;
 • בעמדות מזון או בקפיטריה אנשים המבקשים זאת יכולים לקבל הסבר על המזון ותיאור מקומם של כלי האוכל והשירות, וכן להסתייע באנשי הצוות.
 
 
 
 

התאמות נוספות בשירות

 
כחלק מהנגשת אירועי תרבות אפשר לבקש את ההתאמות האלה:
 
 • סיוע מאנשי הצוות בכל מה שיאפשר לאדם המבקש להשתתף באירוע כמו כולם;
 • אפשרות לאדם המסתייע בחיית שירות להיכנס עם חיית השירות למקום האירוע.
 

פרק 3: התאמות ייחודיות לאירועים שונים

 
בפרק זה יוצגו התאמות נגישות נוספות המאפשרות:
 • להבין את הנאמר
 • להשתתף השתתפות פעילה 
 • לחוות את ההתרחשויות
באירועים ובפעילויות האלה:
 
טקסים, כנסים והרצאות; סרטים; הצגות; פסטיבלים; טיולים וסיורים מודרכים; ספריות ציבוריות; מוזיאונים ואתרי מורשת; חוגים.
 
התאמות אלו נוספות על ההתאמות הפיזיות וההתאמות בשירות שתוארו בפרקים הקודמים.
 

נגישות בטקסים, בכנסים ובהרצאות

 

התאמות במידע הנמסר בהרצאות ובנאומים

 
באירועים רבים כגון טקסים, כנסים והרצאות, הפעילות מילולית בעיקרה: נאומים, דברי פתיחה, הרצאות, ופאנלים של מומחים. בשל אופיים המילולי וריבוי המידע הנמסר בהם, אפשר לקבל את המידע הנמסר למשתתפים בעל פה או בכתב באופן נגיש, כדלהלן:
 

 • התאמות בשמיעה

 

מערכת עזר לשמיעה

 
אם באירוע יש מערכת הגברה, צריכה להיות מותקנת מערכת עזר לשמיעה המסייעת לשמוע טוב יותר את המתרחש – נאום, הרצאה או מוזיקה. אם אתם רוצים להיעזר במערכת זו, תוכלו לבקש מקלט או אוזניות בעמדת המודיעין או בכניסה למקום האירוע. 
 

תרגום לשפת הסימנים

 
באירוע רב משתתפים או באירוע שנערך במקום גדול אפשר לקבל תרגום לשפת הסימנים. 
 
שימו לב! כדי לקבל תרגום לשפת סימנים יש להגיש בקשה למארגני האירוע פרק זמן סביר מראש.
 

תמלול

 
באירוע גדול כגון כנס אפשר להיעזר בתמלול (הקלדת הנאמר בזמן אמת) ובהקרנת הכתוב על מסך אלקטרוני. 
 
אם האירוע נערך במקום פתוח, יסופקו תמלול או הקרנת הטקסט רק אם הנסיבות מאפשרות זאת.
 

 • ה​תאמות בראייה והתאמות נוספות

 
יש אירועים שבמהלכם ניתן מידע בכתב לכלל המשתתפים, לדוגמה, בכנס שמחולקת בו למשתתפים חוברת המכילה את תקצירי הרצאות הכנס. במקרה כזה אפשר לקבל תקציר של המידע בדפוס נגיש, כלומר באותיות גדולות וברורות, בגוון הנוגד את הרקע וללא קישוטים; ובפישוט לשוני, כך שתוכנו יהיה ברור ומבנהו הלשוני פשוט.
 
שימו לב! כדי לקבל תקציר נגיש יש להגיש בקשה למארגני האירוע פרק זמן סביר מראש. 
 

נגישות בסרטים

 
בית הקולנוע והסרט צריכים להיות נגישים. נוסף על התאמות הנגישות שתוארו לעיל, יש עוד התאמות נגישות:
 

התאמות בכתוביות בסרט

 
ההנגשה המרכזית בסרט עצמו היא כתוביות המסייעות להבין את המתרחש בסרט ואת הנאמר בו. אפשר לצפות בסרט בעברית עם כתוביות בעברית ובסרט בערבית עם כתוביות בערבית אחת לעשר הקרנות לפחות, בכל אחד מבתי הקולנוע שבהם הוא מוקרן. אם הסרט אינו מסחרי, כגון סרט המוקרן בסינמטק או בפסטיבל קולנוע, תהיה הקרנה עם כתוביות רק בתנאים מיוחדים.
 
בעל בית הקולנוע צריך לפרסם בצורה נגישה את מועדי ההקרנה של סרט עם כתוביות בעברית או בערבית.
 

נגישות בהצגות 

 
התיאטרון וההצגה צריכים להיות נגישים. נוסף על התאמות הנגישות שתוארו לעיל, יש עוד התאמות נגישות:
 

התאמות בשמיעה

 

מערכת עזר לשמיעה

 
אם מותקנת באולם התיאטרון מערכת הגברה, על המארגנים לספק מערכת עזר לשמיעה. אם דרושים לכם מקלט או אוזניות, תוכלו לבקש אותן בעמדת המודיעין או בכניסה לתיאטרון. 
 

תרגום לשפת הסימנים

 
בהצגה אפשר לקבל תרגום לשפת הסימנים באמצעות מתרגם הממוקם כך שאפשר לראותו מכל מקום באולם. 
 
שימו לב! כדי לקבל תרגום לשפת הסימנים יש להגיש בקשה פרק זמן סביר מראש.
 

תמלול

 
במהלך ההצגה אפשר להיעזר בתמלול כתוב של הנאמר בשלט אלקטרוני או על גבי מסך. אם יש כמה הצגות זהות בחודש, לא חייב להיות תמלול בכולן, ובמקרה כזה מארגני ההצגה צריכים לציין באילו מההצגות יהיה תמלול.
 
אם ההצגה נערכת במקום פתוח, יסופקו תמלול או הקרנת הטקסט רק אם הנסיבות מאפשרות זאת.
 

התאמות בראייה והתאמות נוספות

 
בהצגות המתקיימות פעמים רבות אפשר לקבל תקציר של ההצגה בדפוס נגיש ובפישוט לשוני גם אם לא הוכן תקציר כזה לכלל הציבור. בהצגה חד-פעמית שבה מחולקת תוכנייה לציבור המכילה את תקציר ההצגה, אפשר לקבל תקציר של ההצגה בדפוס נגיש ובפישוט לשוני.
 
שימו לב! כדי לקבל תקציר נגיש יש להגיש בקשה למארגני האירוע פרק זמן סביר מראש. 
 

נגישות בפסטיבלים

 
פסטיבל כולל בדרך כלל הופעות רבות והוא עשוי להתפרס על פני כמה מקומות ולהימשך לאורך זמן. נוסף על התאמות הנגישות שתוארו לעיל,  בפסטיבל עוד התאמות נגישות:
 

הנגשה של כל מוקדי הפסטיבל

 
פסטיבל עשוי להתקיים בכמה מוקדים וכן באולמות או בחוצות. כל מוקדי האירוע צריכים להיות נגישים.
 

פסטיבל או אירוע הכולל כמה מופעים

 
אם רשות מקומית מקיימת בחג או בפסטיבל אירוע שבמהלכו כמה מופעים, כגון ביום העצמאות, מופע אחד לפחות יהיה נגיש. אפשר לקבל מידע בפרסומי הרשות אילו מופעים יהיו נגישים.
 

נגישות בטיולים ובסיורים מודרכים

 
על המארגנים של טיולים וסיורים מודרכים, כגון חברות תיירות, אתרי טבע ואתרי היסטוריה, לספק בהם התאמות נגישות. 
 
נוסף על התאמות הנגישות שתוארו לעיל, להלן דגשים ייחודים לטיולים ולסיורים:
 

הנגשה פיזית

 
בסיור ישולבו במידת האפשר דרכים נגישות וביקור במקומות שהונגשו. בהתאם לכך מומלץ לברר מראש אם סיור מתקיים במקומות נגישים. אם מארגני הסיורים מקיימים מספר סיורים רב, חלק מהסיורים יתקיימו במקומות נגישים.
 

התאמות במידע הנמסר בסיור

 
אפשר לקבל ממארגני הסיור התאמות במידע הנמסר במהלך הסיור, אם אדם הזקוק להן מבקש זאת. אלו הן ההתאמות האפשריות:
 
 • כתיבה או הקלטה של מידע שנמסר בעל פה;
 • מידע כתוב בדפוס נגיש;
 • מידע כתוב בפישוט לשוני, כולל סמלול;
 • מידע בקובץ קול;
 • מידע בקובץ דיגיטלי המתאים לתוכנת הקראה או המרה לברייל;
 • הקראה מפי איש צוות.
 
 
 
 
 
 
שימו לב! יש לבקש מראש התאמות אלו ממפעילי הסיור.
 

התאמות בשמיעה

 
לבקשת אדם עם קושי בשמיעה, על מפעילי הסיור לספק מערכת עזר לשמיעה.
 
בחלק מן הסיורים המוצעים לקהל הרחב, ולפחות שניים בשנה, אפשר לקבל מטעם המארגנים תרגום לשפת הסימנים.
 
שימו לב! יש לבקש מראש את התרגום לשפת הסימנים.
 
אם הסיור מתקיים באתר קבוע יותר משלוש פעמים בשבוע, בתיאום מראש אפשר להשתתף בסיור שיש בו תרגום לשפת הסימנים.
 

התאמות בראייה

 
אפשר לקבל תיאור קולי של מוצגים מרכזיים וכן למשש מוצגים מרכזיים או דגמים.
 
שימו לב! יש לבקש זאת מראש.
 

סיורים בשפה פשוטה

 
אפשר להשתתף בסיורים המתקיימים בשפה פשוטה ובאופן המותאם למוגבלותו של האדם. על המפעילים לקיים סיורים כאלה בחלק מן הסיורים המוצעים לקהל הרחב, ולפחות שניים בשנה. אפשר לקבל הקלטה בשפה פשוטה ובקצב איטי אם בסיור מסופקת מערכת הדרכה קולית.
 
בתיאום מראש אפשר להשתתף בסיורים המתקיימים בשפה פשוטה ובאופן המותאם למוגבלותו של האדם אם הסיור מתקיים באתר קבוע יותר משלוש פעמים בשבוע. 
 
שימו לב! יש לבקש מראש הדרכה בשפה פשוטה.
 

פרסום התאמות הנגישות

 
אפשר לקבל מידע נגיש על הסיור וכן מידע נגיש על התאמות הנגישות הניתנות בו בכל אמצעי הפרסום שנעשה בהם שימוש. המידע המפורסם על ידי המארגנים צריך לכלול את אלו:
 
 • את ההתאמות הפיזיות שנעשו במקום שהסיור נערך בו;
 • את מועדי הסיורים הנגישים;
 • את האפשרות לבקש התאמות נגישות ואת המועד להגשת הבקשה;
 • אפשרות הספקה של מערכת הדרכה קולית.
 
 
 
 

אוטובוסים נגישים

 
אם הסיור כולל נסיעה באוטובוס מטעם המארגנים, אפשר לבקש מהם אוטובוס נגיש לכיסא גלגלים, וכן אפשר לבקש מערכת שמע אלחוטית בעת הנסיעה. על מארגני הסיורים חלה חובה לספק אוטובוסים נגישים אם הוגשה בקשה כזו.
 
שימו לב! יש לבקש מראש אוטובוס נגיש ומערכת שמע.
 
שימו לב! אין לדרוש מכם תוספת תשלום בעבור נסיעה באוטובוס הנגיש או בעבור מערכת השמע בעת הנסיעה.
 

נגישות בספריות ציבוריות

 
כדי שכלל הציבור יוכל להשתתף בפעילויות הספרייה, לשאול ספרים וליהנות מהם, על הספרייה להיות נגישה. בספרייה נגישה, נוסף על התאמות הנגישות שתוארו לעיל, יש התאמות נגישות ייחודיות:
 

הנגשה פיזית

 
 • בספריות בינוניות וגדולות (150 מ"ר ומעלה) צריכים להיות מעברים רחבים ופנויים מחפצים בין שולחנות, מדפי ספרים ודלפקים, כדי לאפשר לאדם המתנייד באמצעות כיסא גלגלים, לאדם הנעזר במלווה ולאדם המשתמש באמצעי עזר כמקל נחייה להגיע אליהם ולעבור ביניהם בחופשיות. 
 • שילוט נגיש בכתב, בגודל ובצבע מתאימים המכוון אל עמדות ההשאלה והייעוץ ואל מדפי הספרים, וכן שילוט המאפשר התמצאות בין הספרים (כגון נושאי הספרים ושמות המחברים). כמו כן צריך להיות שילוט נגיש המכוון לחנייה נגישה, למעלית, לכבש, למדרגות ולבית השימוש הנגיש.
 • דלפקי השאלה וייעוץ בגובה, ברוחב ובעומק מתאימים.
 • אם בספרייה יש שולחנות לרשות הקוראים, לפחות חלקם צריכים להיות נגישים. כמו כן חלק מהמושבים צריכים להיות מתאימים.
 
 
 
 

מכונות אוטומטיות להשאלה ולהחזרה של ספרים

 
אם מותקנת בספרייה מכונה אוטומטית להשאלה ולהחזרה של ספרים, המכונה צריכה להיות מונגשת. גובהה של מכונה מונגשת מאפשר לכולם להשתמש בה, וכן יש בה התאמות שמאפשרות הבנה והקראה של טקסט המופיע על המסך. אם מתעורר קושי בהפעלת המכונה, אפשר לבקש עזרה מאנשי הצוות. 
 

התאמות בשמיעה

 
בעמדת הייעוץ ובעמדת השאלת הספרים אפשר להיעזר במערכת עזר לשמיעה. 
 

התאמות בראייה

 
בספריה אפשר לקבל את אמצעי העזר האלה:
 
 • מערכת המשמשת להגדלת הטקסט (כמו טלוויזיה במעגל סגור) בספריות שמספר המבקרים בהן גדול.
 • מכשירים להשמעת ספרים מוקלטים.
 • אם יש בספרייה מחשבים לשימוש הקהל, באחד המחשבים לפחות צריכה להיות מותקנת תוכנת הגדלה ותוכנת הקראה, ואפשר לקבל אוזניות כדי להשתמש בה.
 
 
 

שירות בשפה פשוטה

 
אפשר לקבל את השירות מצוות הספרייה בשפה פשוטה ובאופן המותאם למוגבלות. 
 
שימו לב! יש לבקש התאמה זו בשירות.
 

עזרה מצוות מהספרייה

 
אפשר לבקש עזרה מצוות הספרייה בנושאים האלה:
 
 • הדרכה בשימוש באמצעי העזר שבספרייה;
 • סיוע במציאת ספרים;
 • סיוע בנשיאת ספרים.
 
 
 
אם ביקשתם עזרה, חלה חובה על צוות הספרייה לספקה.
 

ספרים נגישים

 
בספרייה צריכים להיות ספרים נגישים בשיעור מסוים, לדוגמה ספרים מוקלטים, ספרים אלקטרוניים או ספרים בפישוט לשוני. לפיכך, אתם זכאים לשאול ספרים נגישים ולדרוש מהספרייה לרכוש אותם אם לא עשתה כן. ספרים אלה מצויים במקום מרכזי בספרייה שמובילה אליו דרך נגישה.
 

אירועים וחוגים בספרייה

 
אם מתקיימים בספרייה אירועים, פעילויות וחוגים הפתוחים לקהל הרחב, עליהם להיות נגישים, כמתואר במדריך. 
 

נגישות במוזיאונים ובאתרי מורשת

 
כדי לאפשר לכל הציבור להתרשם מהתערוכות והמוצגים בהן, לחוות את החוויה שהם מעניקים וליהנות מהם, על מוזיאון או אתר מורשת ועל התערוכות, התצוגות והמוצגים בהם להיות נגישים. על כן, נוסף על התאמות הנגישות שתוארו לעיל, יש בהם התאמות נגישות ייחודיות:
 

נגישות לתמונות, לציורים ולתצלומים

 

התאמות בראייה והתאמות אחרות

 
במוצגים מרכזיים אתם זכאים לנגישות לתמונות, לציורים, לתצלומים ולמידע הכתוב בכל תערוכה. הנגישות תסופק בדרכים אלו:
 
 • אם למוזיאון יש מערכות טכנולוגיות מתאימות, אפשר להשתמש בתוכנת הגדלה במחשב או בטלוויזיה במעגל סגור, ועל מפעילי המוזיאון לספקן. 
 • אם אין במוזיאון מחשב לשימוש הציבור, אפשר לקבל את המידע הכתוב בדפוס נגיש או בקטלוג נגיש. כמו כן אפשר לקבל את המידע בהקלטה בקצב איטי או בהקראה. 
 • אם התמונות המרכזיות קטנות, אפשר לצפות בהן באמצעות תמונה מוגדלת שלהן המוצגת לצדן, או בספרייה, או בחדר מיוחד או בקטלוג נגיש.
 • אפשר לקבל הקלטה של תיאור המוצגים המרכזיים בקצב איטי ובשפה ברורה. 
 • אפשר לבקש תיאור בעל פה של המוצגים המרכזיים מפי מלווה.
 
 
 
 
 
שימו לב! יש לבקש תיאור מפי מלווה חמישה ימים לפחות לפני הביקור במוזיאון או באתר המורשת.
 

נגישות למידע קולי הנכלל במוצגים

 

התאמות בשמיעה

 
אפשר לקבל את המידע הקולי הנכלל במוצגים, כגון מוזיקה, באמצעות מערכת עזר לשמיעה, ועל מפעילי המוזאון לספקה. אם המידע הקולי כולל מלל בעברית או בערבית, אפשר לקבל כתוביות של המלל. 
 
אם יש הקלטה של תיאור התערוכה והמוצגים, אפשר לקבל את הטקסט המוקלט בדפוס נגיש.
 

נגישות לפסלים

 
אפשר למשש פסלים מרכזיים בכל תערוכה אם המישוש אינו עלול להזיק לפסל או לאדם, ועל מפעילי המוזאון לפעול לכך.
 
בתערוכה שמוצגת יותר משלוש שנים, תהיה הנגישות באמצעות דגמים שאפשר למששם. 
 

נגישות השילוט המתאר את המוצגים

 
כדי שלכל אדם תהיה גישה לשלטי התיאור של המוצגים בתערוכות ואפשרות לקרוא אותם ולהבינם, עליהם להיות מותאמים במיקום השלט, בגודל הגופן וכדומה.
 

תיאור נגיש של התערוכה ושל המוצגים

 

התאמות בראייה והתאמות אחרות

 
אפשר לקבל תיאור של כל תערוכה ומוצגים מרכזיים בה באחת הדרכים האלה:
 
 • דפוס נגיש ופישוט לשוני;
 • הקלטה בפישוט לשוני;
 • קטלוג נגיש.
 
 
 

קטלוג נגיש

 
אם יש לתערוכה קטלוג, אפשר לקבלו כשהוא נגיש באמצעים האלה:
 
 • בדפוס נגיש;
 • בפישוט לשוני, כולל סמלול
 • בקובץ קול;
 • בקובץ דיגיטלי המתאים לתוכנת הקראה או המרה לברייל;
 • בהקראה מפי איש צוות.
 
 
 
 
 
שימו לב! יש לבקש התאמות אלו מראש.
 

התאמות בתצוגה

 
 • המוצגים על שולחנות מוצגים בגובה המאפשר צפייה על ידי כל אדם;
 • המוצגים מוארים באור ברור שאינו מסנוור או מטעה.
 
 

נגישות מסלול הליכה למבקרים

 
אם יש במוזיאון או באתר מורשת מסלול הליכה למבקרים, עליו להיות נגיש. 
 

אירועים, סיורים וסרטים במוזיאון או באתר מורשת

 
אירועים או סיורים המתקיימים במוזיאון או באתר מורשת צריכים להיות נגישים לכל אדם, כפי שתואר בחלקים העוסקים באירועים וסיורים.
 
אם מוקרן במקום סרט, אפשר להיעזר במערכת עזר לשמיעה, והאחראים מטעם האתר הם שצריכים לספקה, וכן בכתוביות של המלל. אם יש צורך, אפשר לבקש מהצוות תיאור של המראות בסרט בעל פה, בדפוס נגיש או בדפוס נגיש עם פישוט לשוני. 
 
אם יש במקום הצפייה בסרט מושבים לשימוש הציבור, אפשר לבקש מקום ישיבה מתאים אם אתם זקוקים לו. 
 

נגישות בחוגים

 
חוגים צריכים להיות נגישים כדי שיאפשרו השתתפות מלאה של כלל הציבור. נוסף על התאמות הנגישות שתוארו לעיל, אם החוגים מתקיימים לפחות פעם בשבוע לאורך זמן, אפשר לבקש התאמות נגישות במידע כדלהלן:
 
 • מידע בעל פה אפשר לקבל בדרכים האלה: בכתב, במערכת אישית להגברת שמע, באמצעות הקלטת המדריך, בשפה פשוטה.
 • מידע בכתב אפשר לקבל בדרכים האלה: בדפוס נגיש, בהקלטה, בקובץ דיגיטלי, בשפה פשוטה.
 
 
חשוב לדעת כי ההתאמות אינן ניתנות בחוגי ספורט או מחול.

מסמכים להורדה


פורסם 31 באוקטובר 2018