אנשים עם מוגבלות ונגישות

 
מוגבלות היא קושי לתפקד. הקושי התפקודי נובע מחוסר התאמה בין היכולת התפקודית של האדם לבין הסביבה הפיזית והאנושית הקיימת. נגישות היא התאמה של המרחב ליכולת התפקודית של אנשים עם מוגבלות. מאמר זה מגדיר מהו אדם עם מוגבלות, מהי נגישות ומספק דוגמאות להתאמות נגישות למגוון סוגים של מוגבלויות תפקודיות.

מיהו אדם עם מוגבלות

המונח ″אדם עם מוגבלות″ מתייחס לקושי מהותי ביכולתו של אדם לתפקד בחיי היומיום ולהשתתף בפעילויות.

 

″אדם עם מוגבלות″ - אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בְּשֶׁלָּהּ מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח־1998).
הערה: לקות פיזית כוללת לקות בתנועה ולקות חושית (ראייה, שמיעה).

 

יכולתו של אדם לתפקד מושפעת מיכולותיו הפיזיות, החושיות (ראיה ושמיעה), השכליות והנפשיות. לקויות מולדות או לקויות שנרכשו במהלך החיים (עקב מחלה, פציעה או זקנה) עלולות לצמצם את היכולות התפקודיות של האדם, אך לא פחות מכך גורמים סביבתיים יכולים גם הם להוות חסם לתפקודו שלו. גורמים סביבתיים היכולים להוות חסם תפקודי בפני אנשים עם מוגבלות יכולים להיות פיזיים, חברתיים ותרבותיים.

 

המושג ″נגישות″ הוא תוצר של תפיסת עולם הרואה את מצבו של אדם כתולדה של יחסי גומלין בין מצבו הגופני, השכלי או הנפשי לבין הפעילויות שהוא מבצע בחיי היומיום והגורמים הסביבתיים המאפשרים או המעכבים השתתפות של האדם בחיי המשפחה, הקהילה והחברה.

 

תפיסת הנגישות, מתייחסת לכל אדם כאל אדם שלם בעל יכולות מסוימות ומטילה על החברה להתאים את הסביבה בה הוא מתפקד למגוון רחב ככל האפשר של יכולות אנושיות, כך שהסביבה תאפשר לכל האנשים מכל קשת היכולות לתפקד בה בצורה מיטבית, בטוחה ומכובדת.

 

המושג ″נגישות″ מתייחס ליצירת סביבה המאפשרת השתתפות ותפקוד מיטביים.

″נגישות″ - אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי″ (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח־1998, סעיף 19 א').

 

מילוי דרישות הנגישות מחייב ביצוע התאמות נגישות שיאפשרו לאנשים עם מוגבלות לתפקד באופן מיטבי, ולמצות את הפוטנציאל האישי שלהם להשתלב ולתרום לחברה.

 

מספר דוגמאות מייצגות:

  • לקות פיזית

הגבלות בתפקוד - קושי בתנועה, באחיזה ובשמירה על שיווי משקל
דוגמאות להתאמות נגישות - מעבר מותאם לכיסא־גלגלים, התקנת מאחזי־יד, מתקני הרמה ומעליות, הרחבת פתחים, הסרת מכשולי דרך, התקנה והתאמה של אביזרי שירות ודלפקי שירות, התקנת עזרים לשימוש במוצרים שדורשים פעולת יד מדויקת ועדינה או הפעלת כוח רב. 

  • לקות ראייה

הגבלות בתפקוד - קושי בקבלה ובפענוח מסרים חזותיים (ויזואליים)
דוגמאות להתאמות נגישות - התקנת סימני אזהרה, סימני איתור, סימנים מובילים, הסרת מכשולים, הוספת אמצעים קוליים ברמזורים, סימון בעזרת שילוט מישוּשִי או בגוון ניגודי, תוספת תאורה תוך הימנעות מסנווּר, הנגשת אתרים באינטרנט, כריזה קולית של מידע חזותי. 

  • לקות שמיעה

הגבלות בתפקוד - קושי בקבלה, בפענוח ובמסירה של מסרים שמיעתיים
דוגמאות להתאמות נגישות - הפחתת רעשי רקע, סימון בעזרת שילוט חזותי בולט, שימוש במכשירים לתקשורת דו כיוונית ויזואלית כגון פקסימיליה, מחשב, מסרונים (SMS).  

  • לקות נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית ואוטיזם  

הגבלות בתפקוד - קושי בפענוח תכנים, נהלים, ומנהגים ובהתמודדות אתם.

דוגמאות להתאמות נגישות - סימון בולט להקלת ההתמצאות, הפחתת גירויים ורעש, הפחתת צפיפות, מסירת מידע מדויק, מחולק ליחידות מידע ומתומצת בשפה פשוטה, התאמות מחשבים: חומרה ותוכנה והנגשת אתרים באינטרנט.

 

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il