עקרונות הנגישות

 
​לפני שנצלול לפרטי הפרטים של הנגישות, חשוב שנכיר את העקרונות העומדים בבסיס תפיסת הנגישות. הבנה והפנמה  של עקרונות אלו תאפשר לנו להפעיל שיקול דעת נכון בביצוע מעשה ההנגשה.

עקרון ההכלה (Inclusion Principle)

עקרון ההכלה הינו הרעיון הבסיסי ביותר בנגישות. על פי עקרון ההכלה, אנשים עם מוגבלות הם חלק מהציבור ולכן יש לאפשר לאנשים עם מוגבלות להתנהל במרחב הפיזי והשירותי באותו אופן בו עושה זאת כלל הציבור וללא הפרדה. כדי לאפשר נגישות מלאה למרחב הציבורי נעשה שימוש בהתאמות נגישות ובאמצעי עזר. התאמות נגישות ואמצעי עזר אינם נחשבים כהפרה של עיקרון ההכלה. 

  • לדוגמא: בניין בו שוכנת ספרייה ציבורית אינו נגיש.

הספרייה מציעה לאנשים עם מוגבלות להזמין ספר בטלפון ולבוא ולקבלו מהשומר בכניסה לבניין הספרייה. פתרון זה נוגד את עקרון ההכלה מאחר שמאנשים עם מוגבלות נמנעת האפשרות לשהות בספריה, לעלעל בספרים במקום, להשתתף בפעילויות ועוד.  

  • דוגמא נוספת: בבניין משרדים הכניסה הראשית אינה נגישה לאנשים המתניידים בכיסאות גלגלים.

במקום זאת מאפשרים לאנשים עם כסאות גלגלים להיכנס בכניסת הספקים שבאחורי הבניין. כניסת הספקים אמנם נגישה פיזית, אך מאחר שאינה מיועדת לקהל המבקרים היא אינה מובילה ישירות ללובי (המכיל עמדת מידע ושילוט הכוונה), אינה פתוחה תמיד ודורשת קריאה לשומר באינטרקום. למרות שהכניסה הנגישה מאפשרת כניסה לבניין היא נוגדת את עקרון ההכלה. על פי עקרון ההכלה יש להנגיש את הכניסה הראשית לבניין.  

עקרון הרצף

עקרון הרצף מתייחס לאפשרות של אדם עם מוגבלות לבצע רצף מלא ושלם של פעולות שהתוצאה שלהן היא קבלת שירות מלא תוך השקעת זמן ומאמץ סבירים. לצורך קיום עקרון זה יש להבטיח רצף פעולות משלב ההגעה, דרך צריכת השירות ושימוש במתקנים במקום בו הוא מסופק ועד לעזיבה. נתק אחד ברצף הפעולות עלול למנוע מאדם עם מוגבלות להשלים את הפעולה אותה ביקש לבצע.
  • לדוגמה: אדם עם מוגבלות בניידות הנעזר בכיסא גלגלים מבקש לגשת למרכז שירות של חברת סלולר ולמסור את המכשיר שלו לתיקון.

כדי שיוכל לעשות זאת עליו לעבור בשרשרת של מקומות אשר כולם צרכים להיות נגישים, כמו גם המעברים ביניהם: כניסה לחניון, חניה בחניית נכים, מעבר מחניית הנכים לפנים הבניין, מעלית נגישה, שלטי הכוונה מהמעלית לעמדת המודיעין הנגישה, הפניה לנותן השירות הרלוונטי (מערכת הקצאת תורים נגישה), מעבר מעמדת המודיעין לאזור ההמתנה, אזור המתנה, מעבר לעמדת נותן השירות, עמדת שירות נגישה, אספקת שירות נגיש וכו'. 

עקרון הגמישות ואספקת התאמות זמינות

כיוון שקיימת שונות גבוהה בצרכים המיוחדים של אנשים ובמצבים שהם נקלעים אליהם, יש לספק התאמות לאמצעי הגעה, התניידות וקבלת שירות. על ההתאמות להיות מגוונות וגמישות, כך שיתאימו למגוון הצרכים.
  • לדוגמה: על נותן בשירות להצטייד במכשור מתאים להגברת שמע במקרים מסוימים,

כך שאדם עם מוגבלות שמיעה יוכל לקבל את השירות באופן מכובד. במקרים אחרים ההתאמה תהיה בהזמנת תרגום לשפת סימנים וכיו״ב.  

הבטחת נגישות בתקופת המעבר

תהליך יישום החוק הוא תהליך מדורג שיארך מספר שנים. לכן יש לספק חלופות בתקופת הביניים, עד לסיום ההנגשה באופן מלא.
  • לדוגמה: בבניין שאין בו מעלית ושניתן בו שירות לציבור בכמה קומות,

יש להקצות שטח לנציג שירות בקומה הנגישה כדי שיטפל בפניות של לקוחות שאינם יכולים לטפס במדרגות.

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il