נגישות מבנים

 
מבנה נגיש הינו מבנה המאפשר לאנשים עם מוגבלות, כמו גם כלל האוכלוסייה להתמצא, לנוע ולהשתמש במתקניו באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי. מאמר זה סוקר את הנושאים שיש לטפל בהם בהנגשת בניינים.

מבנה יכול להיות מבנה המשמש את כלל הציבור, מקום עבודה או מבנה מגורים. החוק מטיל חובות נגישות שונות על כל סוג של בניין. מאמר זה מספק תאור תמציתי אודות נגישות בניינים המשמשים את הציבור. לפירוט מעמיק פנו לקישורים באזור "עוד בנושא".
 
 1. נגישות למבנה וממנו - לפחות דרך עיקרית אחת למבנה וממנו תהיה נגישה: ללא מדרגות, בשיפוע מתון, עם מאחזי־יד כנדרש, פנויה ממכשולים, מרוצפת בריצוף קשיח, אחיד, נטול גבשושיות ומונע החלקה, ורחבה די הצורך כדי לאפשר תנועה בטוחה. במקרים מסוימים הדרך תלווה בסימן מוביל לטובת אנשים עם לקות ראייה.
 2. חניית נכים - מספר מקומות חניה נגישים על־פי המפורט בתקנות, מיקום החניות לבעלי תג נכה בקרבת הכניסות הנגישות לבניין או למעלית, מעבר נגיש מהחניה לבניין ושילוט תקני.
 3. דרכים ומעברים נגישים בתוך הבניין - מאפשרים מרחב תנועה רצופה וחופשית ממכשולים, כולל פנייה ומעבר לפתחים ומעברים המסתעפים מהם.
 4. דלתות, פתחים ושערים - הדלת הראשית למבנה תאפשר לכל האנשים להיכנס ולצאת דרכה. סידורי הנגישות יאפשרו פתחים רחבים, מרחב תמרון לפני ואחרי כל דלת, פתיחה וסגירה של דלתות ללא מאמץ פיזי רב.
 5. התגברות על הפרשי גובה
  • כבשׁים (רמפות) המקשרים בין מפלסים - הכבשׁים יהיו בשיפוע מתון  (5%-8% המאפשר עלייה וירידה באופן עצמאי, ללא חשש הידרדרות או נפילה. כבשׁ ארוך יפוצל למספר כבשׁים שביניהם יפרידו משטחי ביניים המאפשרים מנוחה. הכבשׁ יכלול מאחזי־יד משני צדיו.
  • מעליות - מעליות נגישות על פי ת״י 2481 חלק 70, במידות נוחות לאדם בכיסא־גלגלים עם מלווה, עם מאחז־יד, לחצנים עם מידע מובלט, שילוט באותיות גדולות וברורות וכריזה קולית.
  • מדרגות - מאחז־יד רציף משני עברי גרם־המדרגות ולכל אורכו, מאחז־יד במשטחי הביניים, סימוני אזהרה עבור לקויי־ראייה.
 6. שירותי נכים -  תאי שירותי נכים והגישה אליהם יותאמו לתקנות - גודל התא ומבנהו, דלת התא ואופן פתיחתה, מאחזי־יד, כיורי רחצה שמתחתם משטח פנוי המאפשר גישה עם כיסא־גלגלים וכיוצא באלה.
 7. שילוט הכוונה - שילוט מהכניסה למבנה ועד לנקודות הפעילות העיקריות. בנוסף שילוט הכוונה ליציאה מהמבנה, חדרי שירותים, מעליות ומדרגות.
 8. ריצוף - ריצוף מחומר קשיח בחספוס עדין כדי לאפשר תנועה נוחה ולמנוע החלקה.
 9. מערכות התראה ואזעקה - אותות התראה ואזעקה שמיעתיים וחזותיים.
 10. מרחב מוגן - מרחב מוגן נגיש שאדם עם מוגבלות יכול להיכנס לתוכו במהירות המתבקשת ולהשתמש במתקניו.
 11. אקוסטיקה ומערכות שמע - התקנת סידורים אקוסטיים ומערכות שמע באולמות התכנסות, חדרי ישיבות מרכזיים, ועמדות שירות קהל.
 12. ריהוט - ריהוט המאפשר לאנשים בעלי מידות גוף שונות ויכולת תפקוד מופחתת שימוש נוח ולפי תקנות נגישות השירות.
 

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il