תחומי נגישות נוספים

 
​בנוסף להתאמות נגישות במבנים, תשתיות, סביבה ושירות בחר המחוקק להתייחס באופן מיוחד לתחומי נגישות נוספים ביניהם תחבורה, חינוך והשכלה גבוהה, טלפוניה ותקשורת.

יש לתת את הדעת על כך שבחוקים, תקנות ותקנים רבים קיימת התייחסות לתחומי ייחודיים כגון בתי מלון ובתי הארחה, שירותי הסעדה, הליכים משפטיים, ספריות, מוזיאונים, שירותי הדרכה ועוד. 
 
נגישות תחבורה ציבורית – כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו להתנייד באמצעות תחבורה ציבורית בבטיחות ובאופן עצמאי. התקנות העוסקות בנגישות תחבורה ציבורית מתייחסות הן להיבטים הפיסיים של תחנות ההסעה וכלי התחבורה עצמם (כגון רמפות עבור אנשים המתניידים בכיסאות גלגלים) והן לאפשרות של אנשים עם מוגבלויות ראיה ושמיעה להתמצא בכוחות עצמם (כגון כריזה ותצוגה ויזואלית של שמות התחנות ומספרי הקוים). 
 
חינוך והשכלה – שורה של תקנות מבטיחות ביצוע של התאמות נגישות בבתי ספר ובמוסדות להשכלה גבוהה. כך שתלמידים או הורים עם מוגבלות יוכלו להתנייד ולהתמצא במרחב בבית הספר. בתחום ההשכלה הגבוהה יבוצעו התאמות גם במישור הפיזי וגם במישור השירותי. 
 
טלפוניה ותקשורת – תחום זה עוסק בהתאמות נגישות בתחום הטלפוניה הכוללת מכשירים ושירותי תקשורת מותאמים לאנשים עם מוגבלויות וכן כתוביות בשידורי הטלויזיה.

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il