מהי נגישות

 
 • אנשים רבים החיים בינינו מתקשים ליטול חלק מלא בחברה ובמרחב הציבורי בשל קושי לתפקד בסביבה הפיזית והאנושית הקיימת. קושי זה נובע מכך שהסביבה אינה מתאימה ליכולות של כל האנשים.
 • תפיסת הנגישות והחקיקה הרחבה המתלווה אליה, היא תולדה של ההבנה כי אין צדק בהדרת אנשים עם מוגבלות וכי בידנו לשנות את פני הדברים על ידי שינוי הסביבה כך שתתאים למגוון רחב ככל האפשר של יכולות וצרכים אנושיים.
 • תחילתו של מעשה הנגישות היא ההכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלות להיות שותפים מלאים בחברה. המשכו בהתבוננות על הקשת הרחבה של היכולות והצרכים האנושיים, וסופו בבניה של סביבה פיזית ואנושית מתאימה, המאפשרת לכל האנשים להתנייד, לתקשר, לעבוד, ללמוד, לבלות, ולממש את הפוטנציאל האישי הגלום בהם.
 • נגישות היא התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית ליכולותיהם הפיזיות, החושיות, הרגשיות והשכליות של אנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לתפקד בה באופן מלא.
 

בפרק זה תוכלו לקרוא על:

 ​

כתבות מרכזיות

 • אנשים עם מוגבלות ונגישות


  מוגבלות היא קושי לתפקד. הקושי התפקודי נובע מחוסר התאמה בין היכולת התפקודית של האדם לבין הסביבה הפיזית והאנושית הקיימת. נגישות היא התאמה של המרחב ליכולת התפקודית של אנשים עם מוגבלות. מאמר זה מגדיר מהו אדם עם מוגבלות, מהי נגישות ומספק דוגמאות להתאמות נגישות למגוון סוגים של מוגבלויות תפקודיות.

  להרחבה
 • עקרונות הנגישות


  ​לפני שנצלול לפרטי הפרטים של הנגישות, חשוב שנכיר את העקרונות העומדים בבסיס תפיסת הנגישות. הבנה והפנמה  של עקרונות אלו תאפשר לנו להפעיל שיקול דעת נכון בביצוע מעשה ההנגשה.

  להרחבה
 • נגישות מבנים


  מבנה נגיש הינו מבנה המאפשר לאנשים עם מוגבלות, כמו גם כלל האוכלוסייה להתמצא, לנוע ולהשתמש במתקניו באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי. מאמר זה סוקר את הנושאים שיש לטפל בהם בהנגשת בניינים.

  להרחבה
 • נגישות תשתיות


  נגישות תשתיות היא עיצוב סביבת הרחוב כך שתאפשר הגעה ממקום למקום באופן חופשי ובטיחותי. מאמר זה סוקר את הנושאים שיש לטפל בהם בהנגשת תשתיות – מדרכות, צמתים, תחנות אוטובוס וחניות נכים.

  להרחבה
 • נגישות סביבה


  ​נגישות הסביבה היא עיצוב כל השטחים הפתוחים לציבור שאינם רחובות - שטחים ציבוריים פתוחים (פארקים, גני שעשועים וכד'), בריכות שחיה, חופי רחצה, מתקני ספורט, בתי עלמין ומקומות קדושים ועוד.

  להרחבה
 • תחומי נגישות נוספים


  ​בנוסף להתאמות נגישות במבנים, תשתיות, סביבה ושירות בחר המחוקק להתייחס באופן מיוחד לתחומי נגישות נוספים ביניהם תחבורה, חינוך והשכלה גבוהה, טלפוניה ותקשורת.

  להרחבה
 • נגישות טובה לעסקים


  לאנשים עם מוגבלות רמות הכנסה וכוח קנייה משמעותיים. ואולם, לא אחת, מקום או שירות שאינם נגישים מונעים מהם ומבני משפחתם להיות לקוחות של אותו עסק. המאמר מראה את הכדאיות העסקית בביצוע נגישות, על היבטיה השונים.

  להרחבה
 • נגישות השירות


  נגישות השירות עוסקת בהנגשת המקומות בהם ניתן שירות לציבור והנגשת אופן אספקת השירות לאנשים עם מוגבלות במסגרת השירות הניתן לכלל הציבור. מאמר זה סוקר את מרכיבי השירות שיש להנגיש.

  להרחבה
לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן.
לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il.