מתי להתייעץ עם מורשה לנגישות השירות

 
החוק מגדיר מתי יש להתייעץ ו/או לקבל את אישורו של מורשה נגישות השירות.

מתי להתייעץ עם מורשה נגישות השירות?

מורשי נגישות השירות מסייעים בידי ספקי שירותים החייבים בנגישות להבין כיצד עליהם להתאים לאנשים עם מוגבלות את תהליכי השירות, אמצעי השירות והמקומות בהן ניתן השירות.

 

לפניכם רשימה של מקומות ומצבים שתסייע לכם להחליט מתי חובה ומתי כדאי להיעזר בשירותיו של מורשה נגישות השירות. לחצו על פרט ברשימה כדי לקבל פירוט:

 

הנגשה של השירות ברשות ציבורית או גוף פרטי המספק שירות לציבור

מה?
מתי?
חובה / רשות להסתייע מורשה נגישות השירות
ביצוע סקר נגישות
לפני ביצוע ההנגשה
הערה: סקר הנגישות ממפה פערים פיזיים (עיצוב פנים), נהלים ותהליכים ומצאי של אמצעי עזר
רשות
תכניות להנגשה
בניית תכנית להנגשה לפני ביצועה אם נמצאו פערי נגישות שלצורך תיקונן יש להציע פתרונות נגישים וכן הכנת או מעורבות בהכנת תכנית הדרכה
רשות
אישור תכנית הדרכה לעובדים
לאחר שנכתבה תכנית הדרכת נגישות השירות לעובדים (במקומות בהם מעל ל 25 עובדים) ולפני ביצוע ההדרכה.
חובה
אישור בדיקות תקופתיות ברשת
אחת ל 5 שנים תבוצע בדיקת נגישות לפי תקנות נגישות השירות.
חובה
פטור מביצוע חלק מדרישות נגישות לאתר אינטרנט
אם במהלך הנגשת האתר נמצא כי לא ניתן לבצע התאמות מסוימות מסיבות טכנולוגיות, ולאחר שמומחה טכנולוגי אישר כי אין פתרון טכנולוגי.
חובה
 

עסק הדורש אישור רישוי עסקים

(החובה חלה על רשות הרישוי ולא על מבקש הרישיון).
מה?
מתי?
חובה / רשות להסתייע מורשה נגישות השירות
בקשה לרישיון לעסק חדש
תנאי להנפקת רישיון עסק הוא חוות דעת ואישור של מורשה לנגישות השירות ומורשה לנגישות מתו"ס.
חובה
בקשה לחידוש רישיון עסק
תנאי להנפקת רישיון עסק הוא חוות דעת ואישור של מורשה לנגישות השירות ומורשה לנגישות מתו"ס.
חובה
סקר נגישות
לפני ביצוע ההנגשה מבוצע סקר לזיהוי פערי נגישות בעסק
רשות
 

 מעסיק המבקש השתתפות של המדינה בהתאמות נגישות שבוצעו לצורך העסקת עובד עם מוגבלות

מה?
מתי?
חובה / רשות להסתייע מורשה נגישות השירות
יעוץ לגבי התאמות נדרשות לעובד
לפני ביצוע ההתאמה.
רשות
אישור על ההתאמה
בעת הגשת בקשה למימון המדינה להתאמות הנגישות לעובד. אישור שההתאמה שבוצעה מותקנת, בטיחותית ומשרתת את האדם ומתאימה לצרכיו.
הערה: האישור יכול להינתן גם ע"י מורשה נגישות מתו"ס בהתאם לעניין.
חובה

 

אתר חדש (אתר עתיקות, גן לאומי, שמורת טבע, קק"ל)

מה?
מתי?
רשות / חובה
התייעצות לצורך אישור לתכניות להנגשה
שלב התכנון. נדרש אישור של מורשה מתו"ס לתוכנית הנגשה. על מורשה הנגישות חלה חובה להתייעץ עם מורשה  לנגישות השירות.
חובה

 

בתי חולים, קופות חולים או ספק שירותי בריאות גדול אחר

הערה: נכון למועד כתיבת המאמר (6/2013) התקנות עדיין לא בתוקף
מה?
מתי?
רשות / חובה
סקר נגישות
לפני ביצוע ההנגשה סקר לזיהוי פערי נגישות
רשות
אישור תכניות להנגשה
מתן האישור לתכנית נגישות, הייעוץ יינתן ביחד עם מורשה נגישות מתו"ס. בתוך חצי שנה מכניסת התקנות לתוקף. 
חובה
 

הנגשה של מוסד חינוך

הערה: נכון למועד כתיבת המאמר (6/2013) התקנות עדיין לא בתוקף

מה?
מתי?
רשות / חובה
אישור תכניות להנגשה
לפני ביצוע ההנגשה - מתן ייעוץ להכנת תכנית נגישות למוסד החינוך ואישורה, הייעוץ והאישור יינתנו ביחד עם מורשה נגישות מתו"ס.
חובה

 

הנגשה של שירותי ההשכלה של מוסד חינוך על תיכוני

הערה: נכון למועד כתיבת המאמר (6/2013) התקנות עדיין לא בתוקף

מה?
מתי?
רשות / חובה
סקר נגישות
לפני ביצוע ההנגשה סקר לזיהוי פערי נגישות
רשות
אישור תכניות להנגשה
מתן חוות דעת מאשרת לתכנית נגישות למוסד על תיכוני, חוות הדעת תינתן ביחד עם מורשה נגישות מתו"ס.
חובה

 

הנגשה של שירותי שעת חירום  

הערה: נכון למועד כתיבת המאמר (6/2013) התקנות עדיין לא בתוקף
מה?
מתי?
רשות / חובה
אישור תכניות להנגשה
מתן חוות דעת מאשרת לתכנית הנגשה של שירותי שעת חירום.
חובה

 

מורשה נגישות מתו"ס - חובת התייעצות במורשה נגישות שירות

מה?
מתי?
רשות / חובה
היתר בניה לבניין ציבורי חדש
לצורך מתן חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס להיתר בניה, חובה עליו להתייעץ עם מורשה לנגישות השירות.
חובה
היתר בניה לבניין מגורים חדש
לצורך מתן חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס להיתר בניה, חובה עליו להתייעץ עם מורשה לנגישות השירות – החובה חלה רק בבנייני מגורים שבהם יש שימושים מסוימים כגון בריכה, חדר כושר, בית תפילה וכדומה או שיש בבניין יותר ממאה דירות מגורים
חובה
אישור חיבור לתשתיות (טופס 4)
לצורך מתן חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס לקבלת אישור חיבור לתשתיות (טופס 4), חובה עליו להתייעץ עם מורשה לנגישות השירות.
חובה
אישור לתעודת גמר
לצורך מתן חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס לקבלת תעודת גמר, חובה עליו להתייעץ עם מורשה לנגישות השירות.
חובה
אישור תכנית פעולה להנגשת מקום ציבורי קיים שאינו בניין
לצורך מתן אישור מורשה נגישות מתו"ס לתכנית פעולה להנגשת מקום ציבורי קיים שאינו בניין, חובה עליו להתייעץ עם מורשה לנגישות השירות.
חובה
אישור תכנית פעולה להנגשת מקום ציבורי קיים שאינו בניין
לצורך מתן אישור מורשה נגישות מתו"ס לתכנית פעולה להנגשת מקום ציבורי קיים שאינו בניין, חובה עליו להתייעץ עם מורשה לנגישות השירות.
חובה
אישור השלמת ביצוע נגישות במקום ציבורי קיים שאינו בניין
לצורך מתן אישור מורשה נגישות מתו"ס להשלמת ביצוע נגישות במקום ציבורי קיים שאינו בניין, חובה עליו להתייעץ עם מורשה לנגישות השירות.
חובה
אישור תכנית פעולה להנגשת אתר
לצורך מתן אישור מורשה נגישות מתו"ס לתוכנית פעולה להנגשת אתר, חובה עליו להתייעץ עם מורשה לנגישות השירות.
חובה

 

 

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il