מורשה לנגישות השירות

 
מורשי נגישות השרות הינם אנשי מקצוע אשר תפקידם לסייע באפיון, תכנון, בקרה, ופיקוח על יישום דרישות להתאמות נגישות השירות לציבור על פי דרישות החוק.​

​מורשי נגישות השירות הינם אנשי מקצוע המוסמכים מתוקף החוק  לאשר ולספק יעוץ בתחום ההנגשה של שירות  ללקוחות עם מוגבלות.

תוכן המאמר:

מיהו מורשה נגישות השירות

מורשי נגישות השירות הינם אנשי מקצוע אשר קיבלו הכשרה בתחום נגישות השירות. תפקידם של מורשי נגישות השירות הוא לאשר התאמות ולייעץ כיצד לבצע התאמות בשירותים ובמקומות כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לצרוך שירותים באופן שוויוני עצמאי ובטיחותי.

מורשי נגישות השירות הם בדרך כלל בעלי מקצועות טיפוליים או מתחומי התכנון:
על פי החוק אנשים שרשאים לרכוש הכשרה ולהיות מורשים לנגישות השרות הם אנשים שעומדים באחת מההגדרות הבאות:

 • אדריכל, מהנדס או הנדסאי.
 • בעל מקצוע אקדמי או טכנולוגי אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הכיר בו כמקצוע מתאים לצורך הכרה בו כמורשה לנגישות השירות לרבות רופא אחות, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, פסיכולוג, עובד סוציאלי, או קלינאי תקשורת; סוציולוג, מהנדס תעשיה וניהול, וכן מעצב פנים, עוסק בחינוך, עוסק במדעי ההתנהגות, אם הם בעלי תואר אקדמי בתחום העיסוק,
 • בעל תואר אקדמי מוכר בנגישות לאנשים עם מוגבלויות שונות ממוסד להשכלה גבוהה, בארץ או בחו"ל.
 
מורשי הנגישות חייבים לעמוד בתנאים אותם קובע החוק, הכוללים בין היתר, קורס מורשי נגישות השירות, הכשרות מקצועיות, עמידה בבחינות ורישום בפנקס מורשי נגישות השירות המנוהל ע"י משרד הכלכלה.
 

תפקיד מורשה נגישות השירות

מורשי נגישות השירות, מסייעים בידי ספקי שירותים החייבים בנגישות בהתאמת תהליכי השירות, אמצעי השירות והמקומות בהם ניתן השירות לאנשים עם מוגבלות. שירות נגיש מאפשר לאנשים עם מוגבלות לצרוך את השירות ככל הלקוחות באופן המותאם לצרכיהם, במקום בו ניתן השירות לכלל הציבור, יחד עם כלל הציבור על פי החוק ותקנותיו. כל זה תוך הקפדה על עקרונות הנגישות והבטחת קבלת שירות באופן שוויוני, מכובד ועצמאי.

תחום נגישות השירות הינו תחום פחות מוכר לציבור והוא כולל בתוכו היבטי נגישות שהם אינם נגישות של מבנים או סביבה בנויה. תחום השירות הנגיש עוסק גם בהיבטים "רכים" יותר של השירות, כגון האופן שבו ניתן השירות, האופן שבו נמסר מידע ללקוחות, התהליכים הנדרשים מהלקוחות לצורך קבלת השירות ועוד.

מורשי נגישות השירות מנחים את  ספקי השירותים ביצירת תנאים אשר יבטיחו את מתן השירות לאנשים עם מוגבלות באופן שוויוני, וברמת נוחות, איכות ובטיחות כפי שניתנת לכלל הציבור. תנאים אלו נוספים על תנאי נגישות המבנה וללא קיומם השירות לא יהיה נגיש, גם אם  הבניין בו ניתן השירות נגיש. לדוגמא - שירות הניתן במקום הומה אדם ודורש מעבר בין מספר נותני שירות, אינו  נגיש לאנשים עם מוגבלות שכלית, המתקשים להתמצא. דוגמה נוספת, במקום בו ממתינים בתור ואין מערכת כריזה, אדם עם מוגבלות ראיה, לא ידע שתורו הגיע.

מורשי נגישות השירות גם מנחים את נותני השירות בהתאמת תהליכים, נהגים ונהלים כדי שאנשים המתקשים לצרוך את השירות בתנאים הקיימים יוכלו לצרוך אותו ככל הציבור. תהליכי השירות הנגיש שיוגדרו בסיוע של מורשה נגישות השירות ייתמכו בנהלים ובהדרכה של העובדים.

מורשי נגישות השירות מנחים את החייבים בנגישות לגבי:

 1. זיהוי והסרת חסמי נגישות הקיימים בתהליכי שירות, נהלי מתן שירות ובאופן בו השירות ניתן בפועל.
 2. התאמות עיצוב הפנים של המקומות בהם ניתן השירות – ריהוט, שילוט, אמצעי עזר וכדומה.
 3. התאמות אמצעי מתן השירות.
 4. התאמות המידע הנמסר ללקוחות בכתב ובעל פה.
 5. הדרכת מנהלים ועובדים לגבי מתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות.
 6. התאמות נוספות במקומות המיועדים לאנשים עם מוגבלות - כגון משרדי המוסד לביטוח לאומי, לשכות רווחה, מעונות יום שיקומיים ומתקני ספורט המיועדים לאנשים עם מוגבלות וכדומה.
 7. ייעוץ למעסיקים המבקשים להתאים את מקום העבודה לעובד עם מוגבלות ולקבל לשם כך מימון מהמדינה.

 

סמכויות מורשי נגישות השירות

למורשי נגישות השירות ניתנו הסמכויות הבאות מתוקף חוקים ותקנות

 • אישור בדיקה תקופתית של נגישות השירות ברשתות(תקנות נגישות לשירות תקנה 28).
 • אישור בדיקה תקופתית של נגישות השירות ברשתות (תקנות נגישות לשירות תקנה 28).
 • אישור למתן פטור מסיבות טכנולוגיות מהתאמות נגישות מסוימות לאתר האינטרנט(תקנות נגישות לשירות תקנה 35).
 • אישור להתאמות נגישות המהוות חלופה למקרים של פטור מלא או חלקי מהתאמת נגישות הנדרשת בחוק (תקנות נגישות השירות, תקנה 86).
 • אישור תכניות הדרכת נגישות לעובדים(תקנות נגישות לשירות תקנה 89).
 • בדיקה בדבר הצורך בביצוע התאמות נגישות נוספות על תקנות, בשירות המיועד בעיקרו לאנשים עם מוגבלות ובשירות שנותן המוסד לביטוח לאומי(תקנות נגישות לשירות תקנה 106).
 • אישור לצורך מתן רישיון לעסק שהשירות עומד בדרישות חקיקת הנגישות (חוק רישוי עסקים, סעיפים 8ב ו-8ג).
 • בדיקה נוספת לזו של החייב בבדיקת בניין קיים, שניתן בו שירות ייעודי לאנשים עם מוגבלות.(תקנה 3 בתקנות בניין קיים).
 • ייעוץ למורשה נגישות מתו"ס לגבי  נגישות למקום חדש שאינו בניין תקנות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין, תקנה 2 (ד).
 • אישור תכניות להנגשת בתי חולים, הנגשת שירותי בריאות הניתנים על ידי קופות חולים ושירותים הניתנים על ידי ספקי שירותי בריאות גדולים. הייעוץ והאישור יינתנו ביחד עם מורשה נגישות מתו"ס (חוק שוויון זכויות, סעיף 19יט).
 • אישור לתכנית להנגשה של מוסדות חינוך ושירותי החינוך הניתנים על ידם. הייעוץ והאישור יינתנו ביחד עם מורשה נגישות מתו"ס (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סעיף 19לג2).
 • אישור תכניות להנגשת מוסדות להשכלה על תיכונית והנגשת הלימודים הניתנים בהם (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, סעיף 19ל) הייעוץ והאישור יינתנו ביחד עם מורשה נגישות מתו"ס. כן קיימת חובת היוועצות לשם ביצוע התאמות נגישות במוסדות להשכלה על תיכונית באופן פרטני עבור סטודנט הזקוק לכך בתקופת הביניים שעד תום המועד שנקבע בחוק לביצוע מלא של התאמות הנגישות בשירות זה (חוק שוויון זכויות, סעיף 19לא(ב)).
 • ייעוץ למורשה נגישות מתו"ס - מורשה נגישות מתו"ס מחויב להתייעץ עם מורשה נגישות השירות במקרים הבאים:
 1. בניין חדש (בניין חדש שהוא מקום ציבורי, בניין חדש שהוא מקום עבודה, ובמקרים מסוימים גם בבניין מגורים חדש)- היתר לבניה ולשימוש חורג. אישור חיבור לתשתיות (טופס 4), תעודת גמר.
 2. תכנית פעולה להתאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין ((תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין, תקנה 2 (ד).
 3. תכנית פעולה להתאמות נגישות לאתר(תקנות התאמות נגישות לאתר תקנה 3 (ג).
 • התאמות נגישות לעובד - אישור על התאמה עבורה מעסיק מבקש השתתפות מימון מהמדינה, כי היא אכן ההתאמה הנדרשת לעובד. האישור יכול להינתן גם ע"י מורשה לנגישות מתו"ס בהתאם לעניין(תקנות השתתפות המדינה במימון התאמות).

מה ההבדל בין מורשה נגישות השירות למורשה נגישות מתו"ס?

 • מורשה נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) אחראי לרכיבים הבנויים והתשתיתיים. 
 • מורשה נגישות השירות אחראי להתאמות בשירות, כולל אביזרים (ריהוט, שילוט, מערכות שמע) ונהלים (פטור מתור במקרים מסויימים, אפשרות להסתייע במלווה ובחיית שירות, התאמות בדרכי היבחנות).  


 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il