רשימת מורשי נגישות מתו"ס

 
דף זה כולל קישור לרשימות של מורשי נגישות מתו"ס. הרשימות כוללות פרטי התקשרות עם המורשים.

באתר משרד הכלכלה תוכלו למצוא קישורים לשתי רשימת מורשי נגישות מתו"ס:


רשימות אלו כוללות פרטי התקשרות עם מורשי הנגישות.

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il