מבנים קיימים בעלי אופי מיוחד

כתבות מרכזיות

 • מקום ציבורי לאכסון


  מקומות ציבוריים לאכסון הינם מקומות המספקים שירותי מגורים או לינה (כגון מלון, אכסניה, מעון למגורים). מאמר זה מציג את דרישות תקנות הנגישות ממקומות ציבוריים קיימים לאכסון, כך שיתאפשר לאדם עם מוגבלות להתאכסן ליהנות מהמקום באופן שוויוני ומכבד בדומה לכלל הציבור.

  להרחבה
 • מקווה טהרה נגיש


  מאמר זה עוסק בהנגשה של מקוואות טהרה קיימים. המאמר מגדיר מהן דרישות הנגישות ממקווה טהרה קיים, וכמה מקוואות קיימים יש להנגיש בישוב.

  להרחבה
 • מקום ציבורי להתקהלות


  במקומות ציבוריים קיימים להתקהלות בהם נערכים מופעים, הקרנות, הרצאות, אירועי ספורט, תפילה, ישיבות, וכד', יש לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתתף באירוע בצורה מכובדת ושוויונית כחלק מהקהל. מאמר זה עוסק בהנגשה של מקומות להתקהלות, תוך התמקדות במקומות ישיבה מיוחדים ובהתאמות נוספות.

  להרחבה