מקום ציבורי להתקהלות

 
במקומות ציבוריים קיימים להתקהלות בהם נערכים מופעים, הקרנות, הרצאות, אירועי ספורט, תפילה, ישיבות, וכד', יש לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתתף באירוע בצורה מכובדת ושוויונית כחלק מהקהל. מאמר זה עוסק בהנגשה של מקומות להתקהלות, תוך התמקדות במקומות ישיבה מיוחדים ובהתאמות נוספות.

 • מקום ציבורי קיים להתקהלות, הינו מקום שבו נערכים מופעים, הקרנות, הרצאות, אירועי ספורט, ישיבות, וכד'. יש לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתתף באירועים המתקיימים במקום זה בצורה מכובדת ושוויונית. ייחודם של מקומות להתקהלות בנוגע להנגשת המבנה והתשתית, הוא העיסוק במקומות ישיבה מיוחדים לאנשים עם מוגבלות בניידות ובהגעה אליהם. לפיכך עוסק מאמר זה בעיקר בהתקנה של מקומות ישיבה מיוחדים. עם זאת, במאמר מוצגים היבטים נוספים של הנגשת מקומות להתקהלות, כגון משטח מוגבה ובמה.
 • יש לזכור כי על מקומות ציבוריים להתקהלות חלות גם שאר חובות ההנגשה מתוקף תקנות נגישות בניין קיים, ויש לישמן גם כן, כחלק מתהליך ההנגשה של מקומות אלה.
 • מאמר זה מתייחס למקומות התקהלות מסוגים שונים ובהם אולם קולנוע, אולם תיאטרון, אולם הרצאות, אצטדיון, אולם ספורט ובית תפילה. (ראו תקנות נגישות לבניין קיים, התוספת הראשונה, סעיף 2, טבלת הבדיקה והביצוע, סעיף 28, טור ג')

 

מהו מקום ישיבה מיוחד?

מקום ישיבה מיוחד נועד לאדם המתנייע בכסא גלגלים או לאדם היושב במושב מותאם. המקום הינו שטח רצפה פנוי המאפשר לאדם המתנייע בכסא גלגלים, להגיע אליו ולשבת עם כסא הגלגלים שלו כך שיוכל להשתתף או לצפות בפעילות המתרחשת במקום ההתקהלות.

במקום להתקהלות המכיל למעלה מ-600 מקומות ישיבה, חלק ממקומות הישיבה המיוחדים צריכים להיות פנויים באופן קבוע (ראו הטבלה להלן), אולם מותר להציב בהם כיסא מותאם לאנשים עם מוגבלות בניידות. כיסא זה צריך להיות כזה שניתן להרחיקו בקלות. במקומות ישיבה מיוחדים שאינם חייבים להיות פנויים  דרך קבע ניתן להציב מושב או כיסא שניתן להרחיקו בקלות (נייד או פריק, כדי לאפשר הצבתם של כסא גלגלים או מושב מותאם באופן מיידי.

 

הערה: תקנות נגישות מגדירות מתי יסופק מושב המותאם לאנשים עם מוגבלות.
 

כמות מקומות הישיבה המיוחדים במקום להתקהלות 

בכל מקום להתקהלות יש להתקין מקומות ישיבה מיוחדים, בהתאם לסך כל מקומות הישיבה במקום. הטבלה שלהלן מציגה את המספר המינימאלי של מקומות ישיבה מיוחדים שיש להתקין בכל מקום להתקהלות.
חשוב להדגיש כי במקומות להתקהלות הבנויים כקומפלקס, כלומר, בניין אחד שבו מספר אולמות או חדרים המשמשים להתקהלות (למשל, מתחם של בתי קולנוע המאכלס מספר בתי קולנוע או מרכז כנסים בו מספר חדרים להתכנסות), בכל אחד מהאולמות או חדרי ההתכנסות שבקומפלקס יש להתקין מקומות ישיבה מיוחדים, בהתאם לטבלה שלהלן, ואין להסתפק בהנגשתם של חלק מהאולמות או החדרים. כמו כן, חישוב מספר מקומות הישיבה המיוחדים ייערך לכל אולם או חדר התכנסות בנפרד, ולא לפי סך כל מקומות הישיבה בכל המתחם.


סך כל מקומות הישיבה במקום ההתקהלות
מספר מינימאלי של מקומות ישיבה מיוחדים
עד 600
1 לכל 150 מקומות ישיבה ולא פחות מ – 2 מקומות.
במתקן ספורט - 2 מקומות.
מקומות אלה אינם חייבים להיות פנויים באופן קבוע.
601-3,000
4 ועוד 1% מסך כל מקומות הישיבה מעל ל – 600
לפחות חצי ממקומות אלה צריכים להיות פנויים באופן קבוע.
3,001-10,000
20 ועוד 0.5% מסך כל מקומות הישיבה הנוספים מעל 3,000
כל המקומות האלה צריכים להיות פנויים באופן קבוע.
יותר מ - 10,000
63 ועוד 0.25% מסך כל מקומות הישיבה הנוספים מעל 10,000 כל המקומות האלה צריכים להיות פנויים באופן קבוע.

 

ניתן להיעזר במחשבון מקומות ישיבה מיוחדים לצורך חישוב כמות המקומות המיוחדים. 

 

דוגמאות 

 1. באצטדיון 4,533 מקומות ישיבה. לפי הטבלה שלעיל, חישוב מספר מקומות הישיבה המיוחדים ייעשה כך: האצטדיון נמצא בקטגוריה של 3,001-10,000 מקומות ישיבה. על כן יש להתקין בו 20 מקומות ישיבה מיוחדים ועוד 0.5% של 1,533 מקומות. כלומר: לפי תקנה 13 בתקנות נגישות לבניין קיים, יש לעגל את התוצאה למספר השלם הקרוב. לפיכך יש להתקין 28 מקומות ישיבה מיוחדים באצטדיון שבדוגמה. מקומות אלו יהיו פנויים באופן קבוע.
 2. במתחם בתי קולנוע, מצויים חמישה אולמות. בכל אולם 120 מקומות ישיבה. כמות מקומות הישיבה המיוחדים שיש להתקין נקבעת לכל אולם בנפרד, ולפי הטבלה שלעיל יש להתקין בכל אולם 2 מקומות ישיבה מיוחדים. 

 

מפרט טכני למקום ישיבה מיוחד

להלן הדרישות הטכניות ממקום הישיבה המיוחד:

 1. שטח הרצפה הפנוי למקום הישיבה המיוחד צריך להיות 120X80 ס"מ לפחות.
 2. אם חזיתו של מקום הישיבה המיוחד גובלת במפלס נמוך יותר וקיימת סכנת נפילה, יש להתקין בחזית את אמצעי ההגנה הבאים:
     • סף מוגבה או רכיב הגנה שפניו העליונים בגובה 9 ס"מ לפחות ותחתיתו בגובה 5 ס"מ לכל היותר מעל פני רצפת השטח המיועד לכיסא גלגלים.
     • מחסום שמונע סכנת נפילה של אדם הולך, ואינו מסתיר לצופה את שדה הראיה.

 

מיקום מקום הישיבה המיוחד 

מיקומם של מקומות ישיבה מיוחדים מהווה פעמים רבות תנאי ליכולת של אנשים עם מוגבלות ליטול חלק באירוע וליהנות ממנו. לפיכך, לקביעת מקומות הישיבה המיוחדים במקום ההתקהלות חשיבות רבה בתהליך ההנגשה. להלן, מוצגות הדרישות למיקום מקום הישיבה המיוחד כך שיאפשר חוויה מיטבית לאדם עם מוגבלות שישב בו. יש לציין, כי על-מנת לעמוד בדרישות התקנות, יש לקיים את כל הדרישות שלהלן:

 1. המקום המיוחד לא יימצא במעברים.
 2. לפחות למחצית מהמקומות המיוחדים במקום להתקהלות יהיה צמוד מקום ישיבה רגיל.
 3. על מיקומו של מקום הישיבה המיוחד לאפשר לאדם עם מוגבלות ראות נוחה של מוקד הפעילות.
 4. באצטדיון, באולם המשמש לתחרויות ספורט, ובמקום להתקהלות המשמש למופעים ואירועים המוניים, יש למקם את מקומות הישיבה המיוחדים כך שבעת שהקהל עומד על רגליו הוא לא מסתיר לאדם שיושב במקום הישיבה המיוחד.
 5. במקום להתקהלות שמקומות הישיבה שבו מקיפים מוקד פעילות מכל עבריו ותפוסתו 1,000 איש לפחות (כגון אצטדיון, היכל ספורט או אמפיתיאטרון), ניתן לחלק את מקומות הישיבה המיוחדים בין שתי הצלעות הארוכות של מקום ההתקהלות. אולם יש לוודא כי בתי שימוש נגישים ומקומות חניה נגישים קיימים בסמוך לצלע בה מוקמו מקומות הישיבה המיוחדים.
 6. זוית הראיה באולם קולנוע:
  לזוית הראייה באולם הקולנוע יש חשיבות גדולה כדי לאפשר צפייה והנאה מהסרטים המוצגים בו. ככל שזוית הראייה קרובה יותר לזוית אופקית (חדה יותר), כך יכולת וחוויית הצפייה טובות יותר. לפיכך, בחירת מיקומם של המקומות המיוחדים לאנשים עם מוגבלות צריכה לקחת בחשבון את זוית הראייה מהם.
  זוית הראייה באולם קולנוע הינה הזוית אשר קודקודה במקום שבו נמצא ראשו של היושב במקום ישיבה מיוחד, קרן אחת של הזוית מכוונת לאופק והקרן השניה מכוונת לקצה העליון של המסך. ראו בתרשים שלהלן: 

 

 
זווית הראייה לראש המסך בקולנוע
 

להלן הדרישות מזוית הראייה באולם קולנוע:

 1. באולם קולנוע קיים רגיל שמכיל 50 מקומות ישיבה לפחות, זוית הראיה לראש המסך ממקום ישיבה מיוחד צריכה להיות עד - 40º. 
 2. באולם קולנוע קיים רגיל שמכיל פחות מ-50 מקומות ישיבה, זוית הראיה לראש המסך ממקום ישיבה מיוחד צריכה להיות עד - 45º זאת משום שבאולם קטן יש פחות מרחב תמרון להצבת המקומות המיוחדים.
 3. באולמות שבהם ההקרנה נעשית על מסכי ענק שגובהם גדול מ-12 מטר והם מיועדים לצפייה תלת-ממדית, על מקומות הישיבה המיוחדים להימצא בשורות האחרונות.

 

נושאים נוספים בהנגשת מקומות להתקהלות 

 1.  במקום שמקומות הישיבה בו אינם מקובעים לרצפה, כגון באולם אירועים או במסעדות, שליש לפחות משטח ההתקהלות העיקרי, כיחידה שלמה, צריך להיות נגיש בתוכו וממנו ואל שאר השימושים הציבוריים במקום. כמו-כן גם שליש משטח התקהלות בשטחי החוץ של הבניין צריך להיות נגיש, אם נעשה בו שימוש להתקהלות.
  חשוב להדגיש כי גם במקומות להתקהלות בהם אין מקומות הישיבה מקובעים, יש לוודא כי הדרך המובילה למקומות הישיבה המיוחדים וביניהם, תהיה נגישה בכל עת, ללא קשר לאופן ארגון מקומות הישיבה באירועים שונים ובלי צורך בבקשה של אדם עם מוגבלות.
 2. אל מקום מוגבה או במה במקום להתקהלות  צריכה להוביל דרך נגישה. דוגמאות למקומות אלה הן חופה, במה אליה נקראים אנשים מהקהל לקבל תעודה, פודיום אליו עולה ספורטאי כדי לקבל מדליה או מרצה כדי להרצות. הדרך הנגישה יכולה להיות רכיב מתקפל, שיקובע אל המקום המוגבה או אל הבניין.
  אם לבמה זו מוביל כבש, ניתן להתקין בתי אחיזה פריקים או שרק מצד אחד של הכבש יהיה בית אחיזה. כמו-כן רוחב הכבש יהיה לפחות 1 מ'.
  אם לבמה מובילות מדרגות, יש להתקין בתי אחיזה משני צידיהן ואחד מהם יכול להיות פריק.
  אם הבמה או המקום המוגבה אינם מיועדים ליותר מששה אנשים (פרט לבית תפילה, חדרי כיתה וחדרי הרצאה), אין חובה לבצע את ההתאמות שבסעיף זה.תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970, התוספת השניה, חלק ח1, סעיף 8.233 (4)].
 3. במקום להתקהלות נדרשת כמות מינימאלית של בתי שימוש נגישים בהתאם לתפוסת הבניין. כמות בתי השימוש הנגישים הנדרשים ודרישות נוספות מבתי שימוש, מפורטים במאמר "בית שימוש נגיש" בפרט בסעיף 2.
 4. במקום להתקהלות שיש בו חניה לציבור יש להתקין חניות נגישות גם בהתאם לכמות מקומות הישיבה המיוחדים במקום. לפירוט הדרישות בנושא זה ראו מאמר "חניה נגישה".
 5. לאורך מעבר מדורג הצמוד לקיר של יציע (טריבונה) צריך להיות בית אחיזה.

 

הקלות ופטורים בהנגשת מקומות ישיבה מיוחדים

הקלות לבית קולנוע רגיל

אם לצורך מימוש זוית הראייה, נדרש מתקן הרמה (לא כבש) כדי להגיע למקום הישיבה, אין חובה להתקין את מקום הישיבה המיוחד במיקום זה.
במקרה כזה, יש למצוא מיקום אחר כך שבו הזוית תהייה קרובה ככל הניתן ל-45º באולם בן פחות מ-50 מקומות ישיבה ול-40º באולם בן יותר מ-50 מקומות ישיבה.

 

הקלות למקום להתקהלות שיש בו יציע (טריבונה)

במקום להתקהלות שיש בו יציע (טריבונה), כגון, אצטדיון, או היכל ספורט ניתן למקם את מקומות הישיבה המיוחדים שלא ביציע (למשל, במפלס המגרש), אולם במצב זה יש לעמוד בדרישות הבאות:

 1. ממקום הישיבה המיוחד מתאפשרת צפייה נוחה, השתתפות באירוע ואפשרות לעקוב באופן שוטף אחר ההתרחשות באירוע.
 2. לצד מקומות הישיבה המיוחדים יימצאו מושבים בכמות כפולה לפחות ממספר המקומות המיוחדים.

 

הקלות למקום לטקסים דתיים או רוחניים  
 1. במקום לטקסים דתיים או רוחניים כגון בית תפילה שמפרידים בו בין אזור לגברים ואזור לנשים, אפשר למקם את המקומות המיוחדים לא באזור הרגיל (גברים או נשים) אלא באזור נפרד, במקום הטקס, יחד עם עוד מקומות ישיבה רגילים (פי שניים מכמות המקומות המיוחדים), כך שיהוו אזור ישיבה מכובד בפני עצמו. לאזור זה יכולה להיות דרך נגישה גם שלא מתוך הבניין.
 2. יש לדאוג לדרך נגישה למקומות הישיבה המיוחדים ומהם, אשר תאפשר הגעה לשאר השירותים הציבוריים באותו מקום כגון בית שימוש נגיש או מזנון.

 

לתשומת לבכם:

 

המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il.

 

 _________________________________________________________________________________________