מקום ציבורי לאכסון

 
מקומות ציבוריים לאכסון הינם מקומות המספקים שירותי מגורים או לינה (כגון מלון, אכסניה, מעון למגורים). מאמר זה מציג את דרישות תקנות הנגישות ממקומות ציבוריים קיימים לאכסון, כך שיתאפשר לאדם עם מוגבלות להתאכסן ליהנות מהמקום באופן שוויוני ומכבד בדומה לכלל הציבור.

​מקומות ציבוריים לאכסון הינם מקומות המספקים שירותי מגורים או לינה (מלון, אכסניה מעון למגורים ועוד), אשר היתר הבניה להקמתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני חודש אוגוסט 2009. במקומות ציבוריים לאכסון אדם לן, אוכל ומקיים את פעילויות החיים שלו במשך זמן. על-כן, בניגוד למקומות אחרים שבהם אדם מגיע כדי לקבל שירות וללכת לדרכו, כאן אדם מגיע כדי לשהות.

 

כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו להתאכסן וליהנות מכל השירותים הניתנים במקומות ציבוריים לאכסון, באופן שוויוני ומכבד, יש לבצע התאמות נגישות מבניות בשלושה תחומים:

 1. יחידת אכסון המותאמת לאנשים עם מוגבלות בניידות – יחידה מיוחדת, שהינה המרכיב העיקרי בהנגשת מקום ציבורי לאכסון.
 2. יחידות אכסון רגילות אשר בהן יש לבצע התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות שאינן מוגבלות בניידות כגון מוגבלות ראייה או אוטיזם.
 3. מרחבים משותפים בהם מתקיימת פעילות של כלל השוהים, כגון לובי, חדר אוכל, חדרי התכנסות כגון אולם הרצאות, בריכה וכדומה.

 

 • מאמר זה מציג את דרישות תקנות הנגישות הייחודיות למקומות ציבוריים קיימים לאכסון, כך שיוכלו לתת מענה הולם לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות בדומה לכלל האוכלוסייה. דרישות אלו נוספות על שאר הדרישות המופיעות בתקנות הנגישות לבניין קיים.
 • דרישות הנגישות הייחודיות ממקומות ציבוריים קיימים לאכסון מפורטות בתקנות הנגישות לבניין קיים, התוספת הראשונה, טבלת הבדיקה והביצוע, סעיף 30.

 

המאמר עוסק בנושאים הבאים:

 

מהו מקום ציבורי לאכסון?

מקומות ציבוריים לאכסון הינם מקומות המספקים שירותי מגורים או לינה. במקומות אלה האדם שוהה חלק ניכר של זמנו, ולעתים אף את כל זמנו - ישן ומתרחץ, ולעתים גם לומד, אוכל, מבלה ועוסק בשאר פעילויות החיים. מקומות אלה, פרט לחדרי לינה ורחצה, מספקים פעמים רבות מגוון שירותים נלווים כגון חדרי אוכל, מסעדות ובארים, חנויות, בריכת שחיה, ומרחבים ציבוריים לישיבה, מפגש וביקור. כמו-כן, אדם יכול להימצא במקומות אלה יחד עם אנשים נוספים או בגפו.
 
ייחודו של מקום ציבורי לאכסון הוא שכל מכלול הפעילויות והשירותים הניתנים בו מתקיים במתחם אחד, ומתקיימים קשרים פונקציונאליים ביניהם. חלק מהשירותים הניתנים במקומות אלה נועדו למתאכסנים בהם, אולם שירותים אחרים נועדו גם למבקרים מזדמנים (כגון מסעדה, חנות). בשל כך, יש לתת את הדעת למורכבות הרבה של הנגשת מקומות אלה - מורכבות רבה יותר ממקומות ציבוריים אחרים.
 

מקום ציבורי לאכסון כולל את המקומות הבאים:

בית מלון, פנסיון, אכסניה, בית הארחה, מעון לסטודנטים, מעון לתלמידים, מעון לעובדים, בית אבות, בית סוהר, בית מעצר, מעון המשמש למגורים של אנשים עם מוגבלות, מרכז לטיפול בדרי רחוב, מעון או מקלט לנשים מוכות או לילדים מוכים, הוסטל לגברים אלימים, או כל מקום המספק שירותי לינה או מגורים.
 

יחידות אכסון מיוחדות

יחידה מיוחדת לאכסון הינה יחידת אכסון המותאמת בעיקר לאדם עם מוגבלות בניידות. יחידה זו צריכה לאפשר לאדם המצוי בה לבצע מגוון פעילויות ובהן לנוע, לישון, לעשות את צרכיו ולהתקלח. הדבר מצריך תכנון מוקפד של התאמות הנגישות הנעשות בה על-מנת לענות על צרכיהם של אנשים עם מוגבלות.

 

כמות יחידות האכסון המיוחדות שיש להתקין

כמות יחידות האכסון המיוחדות שיש להתקין במקום ציבורי לאכסון משתנה בהתאם לסוג המקום. להלן פירוט הכמויות בהתאם לסוג המקום [ראו תקנות הנגישות לבניין קיים, התוספת הראשונה, טבלת הבדיקה והביצוע, טור ג' שלצד סעיף (30), פסקאות (ב)(1)–(2), ו-(ד)].
 

1. מקום המספק שירותי אירוח ולינה

בסוג מקומות זה נכללים מקומות כדוגמת בית מלון, פנסיון, אכסניה, או בית הארחה או כל מקום אחר שאינו נכלל באחד מסוגי המקומות שבהמשך המאמר (סוגים 2-5).
כמות היחידות המיוחדות הנדרשות ממקום ציבורי קיים לאכסון, מותנית בכמות יחידות האכסון במקום. הכמויות מפורטות בטבלה הבאה:

סך כל יחידות האכסון במקום ציבורי
מספר יחידות האכסון המיוחדות הנדרשות במקום ציבורי
עד 7
לא נדרש
מ-8 עד 75
1
מ-76 עד 150
2
מ-151 עד 225
3
מ-226 עד 300
3 – אם ההיתר לבנייתו ניתן לפני 20 בספטמבר 1995
4 – אם ההיתר לבנייתו ניתן ב 20 בספטמבר  1995 ואילך
לכל 75 יחידות אכסון נוספות מעל 300
1
 
יתכן שכמויות אלה לא יאפשרו לקבוצה של אנשים עם מוגבלות לשהות במקום כקבוצה. לכן מומלץ, לשקול את הגדלת הכמויות של יחידות האיכסון המיוחדות.
יש להדגיש כי במקום הכולל עד 7 מקומות אכסון, כדוגמת מקום הכולל עד שבעה צימרים, אין חובה להתקין יחידות אכסון מיוחדות.
 
 • דוגמה: במלון שההיתר לבנייתו ניתן לפני 20 בספטמבר 1995, יש 380 חדרים. לפי הטבלה דלעיל עבור 300 יחידות האכסון הראשונות יש להתקין 3 יחידות אכסון מיוחדות, ועבור כל קבוצה שלמה של 75 יחידות אכסון נוספות יש להתקין יחידת אכסון מיוחדת נוספת. על-כן יש להתקין במלון זה 4 יחידות אכסון מיוחדות. אם ההיתר לבנייתו היה ניתן ב – 20 בספטמבר ואילך היה צורך להתקין בו 5 יחידות אכסון מיוחדות. ראו מחשבון לחישוב יחידות אכסון מיוחדות. 
 

2. מקום של שירותי מגורים או לינה לתקופות ממושכות

במקום המשמש למגורים ממושכים כגון מעונות סטודנטים ופנימיות לנים אנשים רבים בחדר אחד, ולכן יותר אנשים עם מוגבלות ישהו בהם. על כן, כמות היחידות המיוחדות הנדרשת הינה גדולה יותר מאשר במקומות אכסון רגילים כגון בתי מלון. לכן, כדי לעשות שימוש בטבלה דלעיל, יש לעשות חישוב לפי הכללים הבאים:

 1. יחידת אכסון המותאמת לשימוש של 3 משתמשים לכל היותר – תיחשב כיחידת אכסון אחת.
 2. יחידת אכסון המותאמת לשימוש של 4 – 8 משתמשים – תיחשב כ-1.5 יחידות.
 3. יחידת אכסון המותאמת לשימוש של 9 משתמשים לפחות – תיחשב כ– 1.75 יחידות.

 

 • דוגמה: בפנימייה 70 חדרים ובהם מתאכסנים 5 ילדים בחדר. כדי לחשב כמה יחידות אכסון מיוחדות יש להתקין בפנימייה, נפנה לכלל 2 (4-8 משתמשים בחדר). לפי כלל זה תחשב הפנימייה כאילו יש בה 105 חדרים (70 X 1.5), ועל-כן לפי הטבלה, יש להתקין בה 2 יחידות אכסון מיוחדות.
  במקום שבו יש עירוב של חדרים בעלי יכולות אכסון שונות, יש לחשב לפי קבוצות החדרים השונות.
 • דוגמה: בפנימייה 65 חדרים. ב - 40 חדרים מתאכסנים 5 ילדים בחדר, וב -  25 חדרים שני ילדים בחדר. כמות יחידות האכסון המיוחדות שיש להתקין תהייה כזו:
  סך כל יחידות האכסון לצורך החישוב היא:
  25+40x1.5=85 (לפי כללים 1 ו 2).
  על כן לפי הטבלה, יש להתקין 2 יחידות אכסון מיוחדות. ראו מחשבון לחישוב יחידות אכסון מיוחדות.

 

ראוי לבחון בשיתוף עם אדם עם מוגבלות את האפשרות כי ידור בגפו או לכל היותר עם דייר נוסף מטעמים של צורך במרחב תפקוד גדול יותר וצנעת הפרט.

 

3. מעון שעיקר ייעודו למגורים של אנשים עם מוגבלות

כמות היחידות המיוחדות לאכסון במקום ציבורי שעיקר ייעודו למגורי אנשים עם מוגבלות תחושב לפי הכמויות של מקום של שירותי מגורים או לינה לתקופות ממושכות.
כמו-כן, יש לבצע בדיקה נוספת של מורשה נגישות שירות לגבי הצורך בהתאמות נגישות נוספות על אלה הנדרשות לפי התקנות. בפרט על מורשה הנגישות לבדוק האם נדרשות  יחידות אכסון נוספות על אלו שחושבו לפי התקנות. בבדיקה זו יש לכלול ניתוח תפקודי של חיי היום-יום במקום לפי המוגבלויות השונות ומתן מענה מתאים (לפי תקנה 3 בתקנות הנגישות לבניין קיים).
 

4. בית אבות

בבתי אבות 10% לפחות מסך כל יחידות האכסון צריכות להיות יחידות אכסון מיוחדות.

 

5. בית סוהר, בית מעצר

כמות היחידות המיוחדות לאכסון בבית סוהר ובבית מעצר מפורטת בטור ג' שלצד סעיף (33) בטבלת הבדיקה והביצוע
פרט ללינה, מתקיימות בבית סוהר או בית מעצר פעילויות נוספות, שגם אותן יש להנגיש. פירוט התאמות הנגישות הנוספות הנדרשות מבית סוהר מופיע בטבלת הבדיקה והביצוע, בטור ג', שלצד סעיף (33).

 

יחידת אכסון כפולה אם קיימות לפחות חמש יחידות אכסון מיוחדות

אם מקום לאכסון מכל הסוגים שתוארו לעיל, נדרש להקצות חמש יחידות אכסון מיוחדות לפחות, אחת מיחידות האכסון צריכה לאפשר נוכחותו של אדם נוסף לפחות, שאינו לן ביחידת האכסון הנגישה. זאת ניתן לעשות על-ידי הקצאה של יחידת אכסון בת שני חדרים שבה בחדר שינה אחד לפחות יתקיימו כל הדרישות מיחידת אכסון מיוחד, או הצמדתה של יחידת האכסון המיוחדת ליחידת אכסון רגילה (יחידת אכסון מקושרת).

 

פטורים

נושא קבלת פטורים מפורט במאמר "פטורים מביצוע התאמות נגישות בבניין ציבורי קיים". בפרט, מתייחס המאמר לאפשרות לקבל פטור מהתקנת יחידות אכסון מיוחדות ומביצוע התאמות נגישות נוספות, במתחם צימרים של עד 7 יחידות אכסון ובמקום ציבורי לאכסון שבו עד 75 יחידות אכסון. (ראו בסעיף "פטורים בתוספת השנייה לתקנות בניין קיים").

 

דרישות הנגישות מיחידת אכסון מיוחדת

להלן רשימת הרכיבים העיקריים שיש להנגיש ביחידת אכסון מיוחדת:

 • אסלה
 • כיור רחצה, מראה
 • מקלחת נגישה; הערה: אין להציב מחיצות המקטינות את שטח המקלחת מתחת לדרישת התקנות.
 • מאחזי יד ליד האסלה ובמקלחת
 • הגעה למרפסת אם קיימת
 • פתחים ברוחב מתאים
 • אפשרות לתנועה בחדר כולל סיבוב בנוכחות רהיטים, ובחלל הרחצה
 • הגעה לכל השימושים ביחידה
 • אמצעי לסגירת דלתות המאפשר משיכה לסגירתה על-ידי אדם המתנייע בכסא גלגלים
 • נגישות למפסקים וכפתורי הפעלה – דרישות הנגישות נמצאות בטבלת הבדיקה והביצוע, בטור ג' שלצד סעיף (27).

הדרישות המפורטות לרכיבים אלה מצויות בתקנות הנגישות לבניין קיים, התוספת הראשונה, טבלת הבדיקה והביצוע, טור ג' שלצד סעיף (30), פסקאות (ב)(3)–(12).

 

דרישות אחרות

מרבית יחידות האכסון במקום ציבורי לאכסון אינן יחידות מיוחדות. ביחידות אלה יכולים להתאכסן גם אנשים עם מוגבלויות שאינן מוגבלות בניידות, כדוגמת מוגבלות בראייה. כדי שאנשים אלה יוכלו להתאכסן ביחידות הרגילות בצורה שיוויונית ומכבדת, יש לבצע התאמות נגישות מסוימות בחלק מיחידות האכסון הרגילות. מומלץ כי התאמות אלה יבוצעו ביחידות האכסון הרגילות ולא ירוכזו כולן ביחידות האכסון המיוחדות, על-מנת לאפשר לכמה שיותר אנשים עם מוגבלות ליהנות משירותי המקום, בו זמנית.

 

בבית אבות

נוסף לאמור בסעיף העוסק בדרישות מבית אבות, בכל יחידת אכסון רגילה בבית אבות יש להתקין מאחז יד במקלחת ומאחז יד בבית השימוש, כך שהמשתמש יוכל לייצב את עצמו בכניסה אליהם ובשימוש בהם [תקנות הנגישות לבניין קיים, התוספת הראשונה, טבלת הבדיקה והביצוע, טור ג' שלצד סעיף (30), פסקה (ד) (2)].

 

דרישות הנגישות במרחבים המשותפים

כדי שאדם עם מוגבלות המבקר במקום או המתאכסן בו יוכל לעשות שימוש בכלל השירותים, כגון, לובי, חדר אוכל, חדר הרצאות, בריכת שחיה, חנויות וכדומה, יש לבצע התאמות נגישות גם בהם ובדרכים המובילות אליהם. להלן המרכיבים העיקריים שיש להתייחס אליהם:

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il