נגישות מבנה מגורים

כתבות מרכזיות

 • נגישות מבנה מגורים • נגישות מבני מגורים חדשים


  בניין מגורים חדש הינו בניין בן שש דירות לפחות אשר הוגשה בקשה להיתר לבנייתו החל ב-3 בספטמבר, 2010. חקיקת הנגישות מבקשת להנגיש את השטחים המשותפים לכלל הדיירים בבניין מגורים, בין אם מתגוררים בבניין דיירים עם מוגבלות ובין אם לאו. מאמר זה עוסק בדרישות הנגישות מבניין מגורים חדש.

  להרחבה
 • נגישות מבנה מגורים קיים


  בבניין מגורים נדרשים לעתים שינויים ברכוש המשותף, על-מנת שאדם עם מוגבלות יוכל להתגורר בבניין. מאמר זה עוסק בהתאמות הנגישות אותן ניתן לבצע ברכוש המשותף בבניין מגורים, מי יכול לבצען והתנאים לביצוען.

  להרחבה