התגברות על הפרש גובה

 

הפרש גובה העולה על 1 ס"מ מהווה חסם עבור אדם עם מוגבלות המתנייע בכסא גלגלים, או באמצעות אמצעי עזר אחר ולאדם הגורר את רגליו בעת הליכה. התגברות על הפרשי גובה, כגון במקרים בהם קיימות מדרגות, הינה אפוא מרכיב מרכזי בהנגשה של מבנה. לפיכך, הושם דגש רב בתקנות על הטיפול בהפרשי הגובה בבניין כך שיהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות.
המאמרים בקובץ זה באים לסייע להבנת הנושא על-ידי כך שהם מציג באופן מלא את דרישות התקנות.
 

תהליך הטיפול בהפרשי גובה מוצג במאמרים לפי החלוקה הבאה:

 

כתבות מרכזיות