הפרש גובה מעל 20 ס"מ - כאשר קיים אמצעי עזר להתגברות עליו

 
טיפול בהתגברות על הפרשי גובה שמעל 20 ס"מ בבניין קיים שבו כבר יש אמצעי להתגברות על הפרש גובה. המאמר מפרט את הדרישות המינימאליות לכל אמצעי התגברות על הפרש גובה (מעלית, מעלות אנכי, מעלון משופע).

התקנות מגדירות דרישות מינימאליות מאמצעי התגברות על הפרש גובה שקיים בבניין - מעלית, מעלון או כבש. דרישות אלה מפורטות להלן.
 
אם האמצעי הקיים בבניין אינו עומד בדרישות המינימום, יש לתקנו כך שיעמוד בדרישות המינימום. אם לא ניתן לתקנו, יש להתקין אמצעי חלופי לפי הדרישות המפורטות במאמר: התגברות על הפרשי גובה שמעל 20 ס"מ בבניין קיים, כאשר לא קיים אמצעי להתגברות על הפרש הגובה.
 
להלן נפרט את דרישות המינימום מכל אמצעי עזר שקיים כבר בבניין. אחר כך נפרט איזה אמצעי יש להתקין אם לא ניתן לתקן את אמצעי האמור (כך שיעמוד בדרישות המינימום).
 

דרישות מינימום למעלית קיימת בבניין קיים

קיימים שני סוגי מעליות - מעלית רגילה ומעלית עם פיקוד יעדים. מעלית עם פיקוד יעדים הינה מעלית שבה קביעת קומת היעד אליה רוצים להגיע נעשית באמצעות לחיצים המצויים בתחנה. לעומת זאת, במעלית רגילה קביעת קומת היעד נעשית באמצעות לחיצים הנמצאים בתוך התא.
 

מימדי התא

מימדי התא המינימאליים הנדרשים משתנים לפי סוג הבניין בו נמצאת המעלית, כמפורט להלן:
 
סוג הבניין
עומק התא 
רוחב התא
רוחב מעבר חופשי בדלת
 • משרד ממשלתי
 • ביטוח לאומי
 • בית אבות
 • קניון
 • מקום ייעודי לאנשים עם מוגבלות בניידות
140 ס"מ לפחות
100 ס"מ לפחות
80 ס"מ לפחות
כל בניין שניתן בו שירות לציבור (פרט לבניינים המפורטים לעיל)
120 ס"מ לפחות
100 ס"מ לפחות
70 ס"מ לפחות
 
ראה גם: דרישות מידות עבור תא מעלית עם שתי דלתות ניצבות.
 

  אבזור התא

תא המעלית צריך להיות מאובזר באמצעים הרשומים להלן. אם הם אינם קיימים, יש להוסיפם:
 1. אמצעי הגנה למניעת הילכדות בין דלתות המעלית או פגיעה מהן.
 2. במעלית שלה שלוש תחנות עצירה לפחות צריכים להיות מותקנים:
  • ‏מערכת כריזה המודיעה על מספר הקומה שבה נפתחת דלת המעלית והשירותים העיקריים הניתנים באותה קומה. על הכריזה להיות ברורה, איטית, בעוצמה נוחה לשמיעה ובשפה הנפוצה במקום (עברית או ערבית).
  • ‏ציון חזותי של מספר הקומה אליה הגיעה המעלית.
 3. לחיצי הקומות בתא
  • ‏גובה הלחיץ העליון ביותר בלוח הלחיצים בתא המעלית (לחיצי הקומות, האזעקה וכד') לא יעלה על 140 ס"מ מרצפת המעלית.
  • ‏המידע שנוגע ללחיץ (למשל, מספר הקומה המצוין על הלחיץ) צריך להופיע על הלחיץ או לצידו.
  • ‏גימור האותיות, הספרות, הסמלים ורקע השלט יהיה קהוי (matte)  או לא-מבריק אחר. גון האותיות, הספרות, והסמלים יהיו בניגוד חזותי של 70% לפחות לגון הרקע.
  • ‏האותיות, הספרות והסמלים יהיו בולטים 0.8 מ"מ לפחות מרקע הלחיץ, וגובה האותיות יהיה 12-50 מ"מ.
  • ‏המידע בנוגע ללחיץ יופיע גם בכתב ברייל לפי סעיף 2.2.6.2 בתקן ישראלי 1918, חלק 4.
  • ‏ולחיץ קומת הכניסה הראשית צריך להיות בניגוד חזותי ומישושי ביחס לשאר הלחיצים.
 4. (סעיפים 2.2.4.1 ו- 2.2.6 בתקן ישראלי 1918, חלק 4).

 

   תחנה

על תחנת העצירה מחוץ למעלית לעמוד בדרישות הבאות:
 1. גובה הלחיצים בתחנה לא יעלה על 140 ס"מ מהרצפה.
 2. רגע פתיחת דלת המעלית יצוין באמצעות צליל. אם רמת הרעש שמשמיעה הדלת עצמה הוא 45 דציבל (A) או יותר, אין צורך בצליל נוסף.
 3. אם מערכת הפיקוד קובעת את כיוון הנסיעה הבא (למעלה או למטה) לפני הכניסה אל התא (מערכת פיקוד משותפת), יותקנו מכווני חץ מוארים מעל הדלתות או בסמוך אליהן. מכווני החץ ימוקמו בין 1.8 ל 2.5 מ' מעל הרצפה, וזווית הראייה שלהם מהתחנה תהיה 140°. גובה החצים יהיה 40 מ"מ לפחות. הידלקות החצים תהייה מלווה באות שמע. הצליל המשמש אות שמע לעלייה יהיה שונה מהצליל המשמש אות שמע לירידה, למשל: צליל אחד לעליה ושני צלילים לירידה.
 4. במקרה של מעלית יחידה אפשר למלא את הדרישות שבסעיף 2, באמצעות התקן המותקן בתא ואשר נראה ונשמע מהתחנה.
 5. (סעיפים 5.4.3.1 עד 5.4.3.3 בתקן ישראלי 2481 חלק 70).
 6.  לוח לחיצים בתחנה:
  • ‏גובה הלחיץ העליון ביותר בלוח הלחיצים בתחנה לא יעלה על 140 ס"מ מהרצפה.
  • ‏המידע שנוגע ללחיץ (למשל, כיוון תנועת המעלית) צריך להופיע על הלחיץ או לצידו.
  • ‏גימור האותיות, הספרות, הסמלים ורקע השלט יהיה קהוי (matte) או לא-מבריק אחר. גון האותיות, הספרות והסמלים יהיו בניגוד חזותי של 70% לפחות לגון הרקע.
  • ‏האותיות, הספרות והסמלים יהיו בולטים 0.8 מ"מ לפחות מרקע הלחיץ, וגובה האותיות יהיה 12-50 מ"מ.
  • ‏המידע בנוגע ללחיץ יופיע גם בכתב ברייל לפי סעיף 2.2.6.2 בתקן ישראלי 1918, חלק 4.
 7. (סעיפים 2.2.4.1 ו- 2.2.6 בתקן ישראלי 1918, חלק 4).
 8. במקום ציבורי לאכסון, במפלסים שמעל קומת הכניסה הראשית, ניתן להחליש את הצלילים ואותות השמע האמורים בסעיפים 2-4 כדי למנוע הפרעה, אם תחנת העצירה של המעלית סמוכה ליחידות האכסון, ובלבד שאותות השמע נשמעים על ידי מי שעומד ליד תחנת העצירה.
 

  דרישות ממעלית רגילה בלבד

אם בבניין מספר מעליות סמוכות זו לזו והן משרתות את אותם מפלסים, מעלית אחת לפחות צריכה לעמוד בכל הדרישות שפורטו. בנוסף, יש לסמנה באמצעות הסימן הבין-לאומי לאנשים עם מוגבלות. שאר המעליות יעמדו בכל הדרישות פרט לדרישות בסעיפים "ממדי התא" ו-3(א) (גובה הלחיץ בתחנה).
 

  דרישות נוספות ממעלית עם פיקוד יעדים

 1. מערכת הפיקוד תאפשר כוונון של זמן ההשהיה של הדלת בהתאם לתנאים במקום שבו המעלית מותקנת (בדרך כלל 2-20 שניות). יותקנו אמצעים לקיצור זמן זה כגון לחיץ לסגירת הדלת בתוך התא. אמצעי הכוונון לא יהיו נגישים למשתמשים (סעיף 5.2.3 תקן ישראלי 2481, חלק 70). או: אם המשתמש בוחר "הפעלה זמנית" תחילת הסגירה של הדלתות תתבצע על ידי הפעלת לחיץ הסגירה של הדלתות. אם לא נעשה שימוש בתא, הוא יחזור לפעולה רגילה אחרי 30-60 שניות (סעיף 5.4.2.5 תקן ישראלי 2481, חלק 70).
 2. מספר הקומה שנבחר יאושר באמצעות אות חזותי ואות שמע. האות החזותי ימוקם בקרבת לוח הלחיצים לקריאת היעד.
 3. לכל מעלית יהיה סימן נפרד (כגון, A, B, C). הסימנים ימוקמו בתחנה מעל דלת המעלית. גובהו של הסימן יהיה 40 מ"מ לפחות ויהיה בניגוד חזותי לסביבתו.
 4. המעלית שהוקצתה על-ידי מערכת הפיקוד תסומן באמצעות אות חזותי ואות שמע.
 5. מידע חזותי ושמעי יאפשר זיהוי קל של המעלית.
 6. מידע חזותי ושמעי יידע את המשתמשים על כך שהמעלית הגיעה לתחנה (סעיף 5.4.3.4 תקן ישראלי 2481, חלק 70).
 7. באחד לפחות מהתקני הפיקוד להפעלת המעלית, בכל קומה, יהיה לחיץ עם סמל הנגישות הבין-לאומי שיתקיימו בו דרישות טבלה 2 בתקן ישראלי 2481 חלק 70 (תקנות התכנון והבנייה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות], התוספת השנייה, חלק ח1, סעיף 8.124 (1)).
 8. מערך האותות החזותיים והקוליים הנדרשים יופעלו באופן אוטומטי עם הפעלת הלחיץ עם סמל הנגישות הביןלאומי (תקנות התכנון והבנייה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות], התוספת השנייה חלק ח1, סעיף 8.124 (2)).
 9. לפחות אחד מהתקני הפיקוד להפעלת המעלית בכל קומה צריך לעמוד בדרישות הבאות:
 10. בקומת הכניסה הראשית של בניין ציבורי חדש אשר הותקנה בו מעלית עם פיקוד יעדים, יימצא בקרבת המעליות, באופן שניתן לזיהוי, שלט שעליו הסברים ואיורים או מסך שתוקרן עליו מצגת חזותית וקולית כפי שייקבע בתקנות נגישות השירות (תקנות התכנון והבנייה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות], התוספת השנייה חלק ח1, סעיף 8.125).
 
אם המעלית הקיימת אינה עומדת בדרישות שפורטו לעיל וגם לא ניתן לתקנה כך שתעמוד בהם, יש להתקין מעלית חלופית לפי הדרישות המפורטות במאמר התגברות עלהפרשי גובה שמעל 20 ס"מ בבניין קיים, כאשר לא קיים אמצעי להתגברות על הפרש הגובה
 

דרישות מינימום לבדיקת מעלון אנכי קיים בבניין קיים

להלן יפורטו דרישות המינימום ממעלון אנכי הקיים בבניין.
 

  ממדי התא

מימדי התא המינימאליים משתנים לפי סוג הבניין בו נמצא המעלון, כמפורט להלן:
 
סוג הבניין
עומק התא
רוחב התא
רוחב מעבר חופשי בדלת
 • משרד ממשלתי
 • ביטוח לאומי
 • בית אבות
 • קניון
 • מקום ייעודי לאנשים עם מוגבלות בניידות
140 ס"מ לפחות
100 ס"מ לפחות
80 ס"מ לפחות
כל בניין שניתן בו שירות לציבור (פרט לבניינים המפורטים בשורה הקודמת)
120 ס"מ לפחות
100 ס"מ לפחות
70 ס"מ לפחות
 

דרישות נוספות

 1. על המעלון יצוין באופן בולט לעין העומס המרבי המותר, בגובה 140-160 ס"מ מגובה הרצפה.
 2. על המעלון להיות תקין וזמין לשימוש עצמאי בכל עת בו הבניין פתוח לשימוש הציבור.
 
אם המעלון הקיים אינו עומד בדרישות שפורטו לעיל וגם לא ניתן לתקנו כך שיעמוד בהן, יש להתקין אמצעי להתגברות על הפרש הגובה, לפי ההנחיות המופיעות במאמר: התגברות על הפרשי גובה שמעל 20 ס"מ בבניין קיים, כאשר לא קיים אמצעי להתגברות על הפרש הגובה.
 

דרישות מינימום לבדיקת מעלון משופע קיים בבניין קיים

להלן יפורטו דרישות המינימום ממעלון משופע הקיים בבניין:
 1. על המעלון יצוין באופן בולט לעין העומס המרבי המותר, בגובה 140-160 ס"מ מגובה פני הרצפה.
 2. על המעלון להיות תקין וזמין לשימוש עצמאי בכל עת בו הבניין פתוח לשימוש הציבור.
 
אם המעלון הקיים אינו עומד בדרישות שפורטו לעיל וגם לא ניתן לתקנו כך שיעמוד בהן, יש להתקין אמצעי חלופי להתגברות על הפרש הגובה, לפי ההנחיות שבמאמר: התגברות על הפרשי גובה שמעל 20 ס"מ בבניין קיים, כאשר לא קיים אמצעי להתגברות על הפרש הגובה.
 

דרישות מינימום לבדיקת כבש קיים בבניין קיים

להלן יפורטו דרישות המינימום מכבש הקיים בבניין:
 1. שיפוע הכבש לא יעלה על 10%. עם זאת, במקטע כבש שאורכו 2.5 מ' לכל היותר השיפוע יכול להיות עד 12.5%.
 2. בכבש מתעקל, יש לוודא כי קיימת רצועה לאורך הכבש שרוחבה 1.1 מ' לפחות, אשר שיפועה האורכי לא יעלה על 10%. עם זאת, במקטע רצועה שאורכה 2.5 מ' לכל היותר השיפוע יכול להיות עד 12.5%.
 3. הרוחב הפנוי למעבר לאורך הכבש הינו לפחות 1.1 מ'.
 4. אם קיים בכבש משטח ביניים לצורך מנוחה, שיפועו צריך להיות 3% לכל היותר לכל כיוון.
 5. בכבש המגשר על הפרש גובה העולה על 20 ס”מ, ישנם בתי אחיזה משני צדדיו לפי ההוראות שלהלן:
  • בית אחיזה מאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לכל אורך הדרך שבה הוא מותקן.
  • הפן העליון של בית-אחיזה הוא בגובה 85 עד 95 ס”מ מפני הכבש.
  • בית האחיזה הוא קשיח ויציב.
  • מסביב לבית-אחיזה יש מרווח חופשי לגריפת יד שהיקפו 4 ס”מ לפחות מהפנים החיצוניים של בית-האחיזה.
  • קטע בית אחיזה באורך 20 ס"מ שתחילתו מקצה בית האחיזה הוא בניגוד חזותי לסביבתו. יחד עם זאת, הקטע יכול להתחיל 20 ס”מ מקצה בית האחיזה. אם בית האחיזה אינו צמוד לקיר - יהיה מורכב הקטע האמור משני גוונים בניגוד חזותי זה לזה התופסים כל אחד מחצית מאורך הקטע.
  • מסעד העומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1142 מעקים ומסעדים יכול לשמש גם בית אחיזה, בתנאי שמתקיימות בו הוראות א-ה.
  • בשטחי חוץ, אם הכבש אינו בנוי והוא צמוד לתוואי הקרקע, האורך המצטבר של כל אחד מבתי האחיזה לא יעלה על 30 מטרים.
 
אם הכבש הקיים אינו עומד בדרישות שפורטו לעיל וגם לא ניתן לתקנו כך שיעמוד בהן, יש להתקין אמצעי להתגברות על הפרש הגובה, לפי ההנחיות שבמאמר:התגברות על הפרשי גובה שמעל 20 ס"מ בבניין קיים, כאשר לא קיים אמצעי להתגברות על הפרש הגובה.
 

  מידע נוסף וכלים

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות.
כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il